Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące -  - książka

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja zawiera:
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej,
Ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych,
Ustawę o obywatelstwie polskim,
Ustawę o partiach politycznych,
Ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
Ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
Ustawę o umowach międzynarodowych,
Kodeks wyborczy oraz przepisy wprowadzające,
Ustawę o referendum ogólnokrajowym,
Ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
Ustawę o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,
Ustawę o sejmowej komisji śledczej,
Ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
Ustawę o Radzie Ministrów,
Ustawę o Sądzie Najwyższym,
Ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
Ustawę o Trybunale Stanu,
Kodeks postępowania cywilnego,
Kodeks postępowania karnego,
Ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa,
Ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli,
Ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
Ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka,
Ustawę o radiofonii i telewizji,
Ustawę o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
Ustawę o stanie wyjątkowym,
Ustawę o stanie klęski żywiołowej,
oraz 3 rozporządzenia.

Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.
Aktualny stan prawny
Czytelne hasła i tekst
Przypisy od Redakcji
Wyróżnienie najnowszych zmian
Wybór aktów prawnych
Indeks rzeczowy

Liczba stron: 480

Format (wymiary): 12.2x19.5cm

ISBN: 9788381589758

Wydanie: 5

Oceny
0,0
0
0
0
0
0