Opis

W opracowaniu zostały przedstawione następujące zagadnienia:

z kwestii ogólnych:

systematyka prawa konkurencji,
rozwój polskiego prawa konkurencji,
międzynarodowe i europejskie prawo konkurencji,

z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji:

podstawowe pojęcia używane w ustawie takie, jak nieuczciwa konkurencja, a także chronione interesy i podmioty,
zakres zastosowania ustawy,
klauzula generalna zakazu nieuczciwej konkurencji,
oznaczenia odróżniające,
oznaczenia geograficzne,
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
ochrona funkcjonowania rynku,
regulacja reklamy (reklama zakazana, nieuczciwa, wprowadzająca w błąd, ukryta, porównawcza)
rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych,
regulacja sprzedaży (sprzedaż premiowana, lawinowa, nadmierna sprzedaż marek właściciela),
odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji,

z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów:

związki między prawem konkurencji a ochroną konsumentów,
konkurencja jako przedmiot ochrony, interes publiczny (pojęcie, zakres, funkcje),
zakres zastosowania ustawy,
porozumienia ograniczające konkurencję (formy, rodzaje, generalny zakaz, wyłączenia spod zakazu, skutki naruszenia zakazu),
wyłączenia grupowe,
zakaz nadużywania pozycji dominującej,
kontrola koncentracji przedsiębiorców,
postępowanie przed Prezesem UOKiK,
współpraca instytucjonalna w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji,
postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ochrony konkurencji,
sankcje z tytułu naruszeń ustawy (cywilnoprawne, administracyjne, karne),
regulacje szczegółowe (telekomunikacja, energetyka, kolej, lotnictwo, poczta),
ochrona konkurencji w prawie karnym.

Liczba stron: 1495

Format (wymiary): 16.0x24.0cm

ISBN: 9788325552169

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy