Prawo karne Zbiór przepisów w.61/2021 - Praca zbiorowa - książka

Prawo karne Zbiór przepisów w.61/2021 książka papierowa

zbiorowa praca

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Stan prawny: 7 czerwca 2021 r

Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do dnia 7 czerwca 2021 r
UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:

KODEKS KARNY:
22 czerwca 2021 r. – ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1023)
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO:
24 marca 2021 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. poz. 534)
22 czerwca 2021 r. – ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1023)
1 października 2028 r., 1 października 2029 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320)

KODEKS KARNY WYKONAWCZY:
16 marca 2021 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 marca 2021 r., SK 9/18 (Dz.U. poz. 472)

KODEKS WYKROCZEŃ:
20 maja 2021 r. – ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 720)
22 czerwca 2021 r. – ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1023)
18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA:
17 czerwca 2021 r. – ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1005)
1 października 2029 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320

KODEKS KARNY SKARBOWY:
1 maja 2021 r. – ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694)
1 lipca 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY:
12 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (druk sejmowy nr 985, oczekuje na podpis Prezydenta RP)

Liczba stron: 1184

Format (wymiary): 14.5x21.0cm

ISBN: 9788382463460

Wydanie: 61

Oceny
0,0
0
0
0
0
0