Prawo karne Zbiór przepisów -  - książka

Prawo karne Zbiór przepisów książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Stan prawny na styczeń 2018 r.
Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:
KODEKS KARNY:
- 29 listopada 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny (Dz.U. poz. 2204)
- 1 marca 2018 r. - ustawa z 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk sejmowy nr 870; ustawa oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm poprawek Senatu)
- po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk sejmowy nr 1871; oczekuje na podpis Prezydenta RP)
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO:
- po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1835; oczekuje na podpis Prezydenta RP)
- po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1931; ustawa oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm poprawki Senatu; poprawka dotyczy art. 1 pkt 8 ustawy, zmieniającego k.p.k.)
- po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (druk sejmowy nr 1916; oczekuje na podpis Prezydenta RP)
- po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 2003; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r., K 17/14 (Dz.U. poz. )
KODEKS KARNY WYKONAWCZY:
- 1 grudnia 2017 r. - ustawa z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217)
- 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2400)
- po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1931; ustawa oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm poprawki Senatu; poprawka dotyczy art. 1 pkt 8 ustawy, zmieniającego k.p.k.)
KODEKS WYKROCZEŃ:
- 19 listopada 2017 r. - ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz.U. poz. 1941)
- 1 lipca 2018 r. - ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. poz. 2361)
- 18 kwietnia 2026 r.- ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)
- po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia - ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1543; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)

Liczba stron: 1160

Format (wymiary): 14.0x21.0cm

ISBN: 9788381244374

Wydanie: 51