Prawo karne wobec Konstytucji -  - książka

Prawo karne wobec Konstytucji książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Prezentowana publikacja ma związek z V Ogólnopolskim Zjazdem Młodych Karnistów, który odbył się w zespole pałacowym w Obrzycku w dniach 19-21.5.2017 r. choć sensu stricto nie stanowi publikacji pokonferencyjnej. Opracowanie składa się z trzynastu artykułów naukowych dotyczących prawa karnego wobec Konstytucji RP. Konstytucja zawiera bowiem wiele norm, które mają fundamentalne znaczenie dla szeroko pojmowanego prawa karnego.

Publikacja podzielona została na pięć rozdziałów:
Rozdział I - Konstytucja jako źródło zasad prawa karnego, który zawiera następujące artykuły:
Po co prawu karnemu filozofia prawa?,
Wybrane aspekty konstytucyjności kryminalizacji przedpola naruszenia dobra prawnego. Uwagi o wartościach prawa karnego wywodzonych z Konstytucji RP z 1997 r.

Rozdział II – wykładnia prawa karnego:
Jednolitość wykładni prawa karnego jako wymóg konstytucyjny,
Granice obiektywizacji odpowiedzialności karnej. Perspektywa wzorców osobowych,
Kara kryminalna i jej konstytucyjny wymiar.

Rozdział III – pokrzywdzony, ofiara i kompensacja w prawie karnym:
Status ofiary przestępstwa na gruncie Konstytucji RP,
Prawo pokrzywdzonego do uruchomienia postępowania sądowego w sprawach karnych – uwagi na tle art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,
Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem w świetle Konstytucji RP.

Rozdział IV – proces karny:
Przewartościowanie celów procesu karnego w latach 2013-2016 w świetle Konstytucji RP,
Stosowanie środków zapobiegawczych w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonalności.

Rozdział V – instytucje prawa karnego:
Pozakodeksowa instytucja pomijalnego zbiegu przestępstw w świetle konstytucyjnej zasady pewności prawa,
Zderzenie obywatela z niekonstytucyjnymi regulacjami prawa karnego. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna,
Obowiązek obrony ojczyzny zgodnie z art. 85 Konstytucji RP a dezercja żołnierza w myśl art. 339 KK.

W niniejszej publikacji Czytelnik odnajdzie odpowiedzi na nurtujące naukę prawa karnego pytania związane z rolą zasad prawa karnego i jego wykładnią: Po co prawu karnemu filozofia prawa? W jaki sposób należy dokonywać typizacji czynu zabronionego? Jakie są reguły wykładni prawa karnego? Jakie są granice obiektywizacji odpowiedzialności karnej? Czym jest kara kryminalna i jak powinien się kształtować jej wymiar?

Publikacja adresowana jest zarówno dla konstytucjonalistów, jak i karnistów, a także wszystkich osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Liczba stron: 160

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788381285452

Wydanie: 1