Prawo karne w pigułce -  - książka

Prawo karne w pigułce książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Prawa karnego:

zasady odpowiedzialności karnej,
klasyfikacja przestępstw w Kodeksie karnym,
struktura przestępstwa,
formy popełnienia przestępstwa,
formy zjawiskowe i stadialne,
zbieg przestępstw i przepisów ustawy oraz ciąg przestępstw
kara i zbieg kar,
przestępstwo ciągłe,
czynności współukarane
wyłączenie odpowiedzialności karnej (warunki),
kary i środki karne,
sądowy wymiar kary i środków karnych – zasady,
nadzwyczajne złagodzenie kary oraz odstąpienie od jej wymierzenia,
powrót do przestępstwa,
poddanie sprawcy próbie,
kara łączna,
środki zabezpieczające,
przedawnienie i zatarcie skazania,
część szczególna Kodeksu karnego.

Prawa wykroczeń:

podstawowe pojęcia,
zasady i warunki odpowiedzialności,
czas i miejsce popełnienia wykroczenia,
umyślność i nieumyślność,
wyłączenie odpowiedzialności,
zbieg przepisów i wykroczeń,
odpowiedzialność za formy stadialne i zjawiskowe,
kary i środki karne oraz zasady ich wymiaru,
nadzwyczajne złagodzenie i odstąpienie od wykonania,
warunkowe zawieszenie kary aresztu oraz przedawnienie,
zatarcie ukarania,
część szczególna Kodeksu wykroczeń.

Prawa karnego skarbowego:

objaśnienie podstawowych pojęć,
przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
zaniechanie ukarania sprawcy – czynny żal, korekta deklaracji podatkowej, poddanie się odpowiedzialności, orzeczenie zezwalające, odstąpienie od wymierzenia kary.

Liczba stron: 228

Format (wymiary): 11.5x17.0cm

ISBN: 9788381287630

Wydanie: 6

Oceny
0,0
0
0
0
0
0