Prawo energetyczne Komentarz -  - książka

Prawo energetyczne Komentarz książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Regulacje ustawy – Prawo energetyczne której komentarz oddajemy do Państwa dyspozycji mają znaczenie dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą i każdego gospodarstwa domowego.

Ustawa Prawo energetyczne łączy regulacje typowe dla prawa administracyjnego gdzie państwo w ramach swoich władczych uprawnień narzuca obowiązujące rozwiązania z elementami prawa cywilnego gdzie dominuje zasada swobody umów. Te dwa systemy przenikają się przez całą ustawę. Bardzo często dopiero zestawienie norm zawartych w różnych artykułach pozwala odpowiednio zrozumieć sens i istotę danej regulacji. Wymaga to szczególnej uwagi i precyzji przy komentowaniu poszczególnych przepisów.

Najważniejsze atuty komentarza to:

Książka uwzględnia stan prawny na czerwiec 2017 r. Ustawa Prawo energetyczne jest bardzo często zmieniana, a nawet pozornie niewielkie zmiany w przepisach mogą mieć poważne konsekwencje.
Uwzględniono nowość jaką jest rezygnacja z regulowania cen gazu ziemnego poprzez wprowadzenie do ustawy – Prawo energetyczne przepisu przewidującego zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez Prezesa URE
wskazano zwiększone obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów przywożących paliwa ciekłe do Polski
omówiono rozszerzony obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego omówiono nowe formy prawne realizacji tego obowiązku
komentarz uwzględnia zmiany wynikające z wejścia w życie nowej uchwalonej 20 maja 2016 r. ustawy o efektywności energetycznej.
Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosły ostatnie reformy Prawa energetycznego
Zespół autorów – prawników praktyków, pozwolił na wykorzystanie sumy różnych doświadczeń w stosowaniu Prawa energetycznego.

Liczba stron: 890

Format (wymiary): 16.0x23.0cm

ISBN: 9788325594701