Prawo autorskie System Prawa Prywatnego Tom 13 -  - książka

Prawo autorskie System Prawa Prywatnego Tom 13 książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Przedmiotem analizy Tomu 13. Systemu Prawa Prywatnego są zagadnienia prawa autorskiego. Jest to obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa, charakteryzująca się jednocześnie dużą dynamiką zmian legislacyjnych. Powoduje to jednocześnie zapotrzebowanie na aktualne i kompleksowe omówienie przedmiotowej problematyki – również w kontekście nowych koncepcji pojawiających się zarówno
w literaturze jak i w orzecznictwie.

W Tomie 13. omówiono zarówno teoretyczne jak i praktyczne kwestie sporne uwidaczniające się na tle obecnej regulacji prawnej w Polsce w zakresie prawa autorskiego, jak również rozwinięto podstawowe w tym zakresie pojęcia:

przedmiot, podmiot, treść prawa autorskiego,
czas trwania autorskich praw majątkowych,
przejście autorskich praw majątkowych,
przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych,
przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych,
ochronę autorskich praw osobistych i praw majątkowych,
ochronę wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji,
prawa pokrewne,
organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, Fundusz Promocji Twórczości oraz
odpowiedzialność karną.
W wydaniu 3. niniejszego tomu zostaną omówione nowe rozwiązania m.in. w zakresie:

rozpowszechniania utworu na terytorium Polski, drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób satelitarny (zagadnienia te zostały w określonym zakresie zasygnalizowane w poprzednim wydaniu tomu);
zasady funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi;
odpowiedzialności przechowujących utwory w internecie;
nowych przepisów, wprowadzonych do ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nowelizacją z 2010 r. dotyczących Komisji Prawa Autorskiego (ze szczególnym uwzględnieniem jej uprawnień);
ochrony autorskich praw majątkowych (przede wszystkim w odniesieniu do problematyki przysługujących uprawnionym roszczeń);
dyrektywy 2009/24/WE – w odniesieniu do baz danych;
opodatkowania twórców.
Przedstawiane wydanie niniejszego tomu zostało także wzbogacone o nową literaturę
i najnowsze orzecznictwo, a co za tym idzie nowe opinie i analizy poruszonych zagadnień.

System skierowany jest zarówno do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedze z zakresu prawa autorskiego.

Liczba stron: 1164

Format (wymiary): 15.5x23.5cm

ISBN: 9788325550684

Wydanie: 3