Prawo administracyjne Przepisy 2018 -  - książka

Prawo administracyjne Przepisy 2018 książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Przepisy 2018 Prawo administracyjne – zawiera jednolite teksty ustaw:


– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
– Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
– Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
– Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
– Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
– Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
– Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
– Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych
– Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
– Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
– Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
– Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
– Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
– Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
– Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
– Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze
– Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 12 września 2009 r. Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach
– Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 grudnia 2011 r. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)
– Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
– Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r. Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego
– Uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. Kodeks etyki radcy prawnego


oraz zbiorczy skorowidz przedmiotowy do wszystkich ustaw.

Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny format, pozwalający na łatwe rozkładanie książki, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: 23 stycznia 2018 r. Przepisy wchodzące w życie później niż podany stan prawny aktu prawnego ale już ogłoszone w Dzienniku Ustaw podajemy w ramkach z zachowaniem przepisu w dotychczas obowiązującym brzmieniu.

Liczba stron: 392

Format (wymiary): 20.8x25.9

ISBN: 9788365721730

Wydanie: 2