Prawne aspekty starości -  - książka

Prawne aspekty starości książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja ukazuje różnorodność problemów, z jakimi mogą zetknąć się osoby starsze. Autorów połączyła możliwość spojrzenia na problemy starości z różnych perspektyw. Poszczególne rozdziały nie tylko odnoszą się do trudnych dla osób starszych kwestii, ale też, poprzez przedstawienie praw przysługujących osobom trzeciego wieku, wskazują sposoby ich rozwiązywania. W książce zostały omówione problemy zabezpieczenia materialnego takich osób, ich zdrowia, pieczy nad nimi, a także sposoby ochrony przed przestępczością, na którą mogą być narażone osoby starsze.

Opracowanie m.in. omawia:

- Rodzaje świadczeń przysługujących osobom starszym w systemie pomocy społecznej;
- Prawną ochronę osób starszych w kontekście niepełnosprawności;
- Zachowania suicydalne człowieka w okresie starości;
- Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny wobec podeszłego wieku małżonków;
- Mediacje rodzinne, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych – wybrane przykłady praktyki mediatora;
- Oblicza starości osób ubezwłasnowolnionych a wykluczenie społeczne;
- Obowiązek alimentacyjny dorosłego dziecka (zstępnego) wobec rodzica (wstępnego);
- Przestępstwa kradzieży i oszustwa na szkodę osób starszych;
- Przemoc wobec osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie.

Liczba stron: 196

Format (wymiary): 16.0x23.0cm

ISBN: 9788379305452