Prawa człowieka i ich ochrona -  - książka

Prawa człowieka i ich ochrona książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

SPIS TREŚCI:

Wstęp

CZĘŚĆ I

ZAGROŻENIA I NARUSZENIA PRAW CZŁOWIEKA

GRZEGORZ BAZIUR
Zagrożenia podstawowych praw człowieka w Europie w kontekście kryzysu migra-cyjnego i zagrożenia terrorystycznego w latach 2015–2017

ALEKSANDRA NOWAK
Czy państwo-sygnatariusz konwencji praw człowieka powinno przedkładać bezpie-czeństwo narodowe ponad prawa człowieka?

EWA RODZIK
Szanse na społeczną integrację uchodźców w Polsce

RYSZARDA STASIAK
Zmiany struktur i właściwości sądów powszechnych w Polsce a prawo do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy

KATARZYNA PISKRZYŃSKA
Zagrożenie bezpieczeństwa na przykładzie wybranych punktów zapalnych „zimnej wojny” w myśli politycznej Zbigniewa Brzezińskiego

PIOTR LITKA, GRZEGORZ PAWLIKOWSKI
Prawa człowieka a utworzenie i działalność Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (2014–2018)

JOANNA JARCZAK, HENRYK NOGA
Stosowanie kary śmierci w Europie i Polsce – wybrane aspekty

MARCIN JASTRZĘBSKI
Wykonanie mandatu parlamentarnego w kontekście prawa do wolnych wyborów z art. 3 Protokołu 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

FILIP RADONIEWICZ
Problematyka inwigilacji prowadzonej za pomocą środków technicznych w orze-cznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

CZĘŚĆ II

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

GRZEGORZ ĆWIĘKAŁA
Ochrona praw pracowniczych w amerykańskich ligach zawodowych w XXI wieku

ALEKSANDRA MAGIERA
Przestrzeganie art. 4 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka a problem współczesnego niewolnictwa na przykładzie Republiki Nigru

MARIA DZIEWANOWSKA
Polskie i europejskie standardy ochrony praw dziecka – wybrane zagadnienia

ADAM JAKUSZEWICZ
Wolność wypowiedzi pracowników w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zarys problematyki

EWA NIEMIEC
Nieostrość pojęcia człowieka w kontekście filozoficznym i empirycznym jako problem prawny

MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY
Prawa konsumenta w uniwersalnym i europejskim systemie ochrony praw człowieka

ŁUKASZ SZYMAŃSKI
Ochrona praw człowieka w polityce Polski i Unii Europejskiej wobec imigrantów

PIOTR ZIĘBA
Pojednanie w cieniu historii i polityki? Analiza wyników badań socjologicznych dotyczących stosunku Polaków do Niemców w latach 1990–2016

RENATA GAWOR, ZBIGNIEW MAŁODOBRY
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wobec współczesnych dylematów etycznych

SEBASTIAN CZECHOWICZ
Prawne gwarancje poszanowania praw człowieka wobec wyłączenia skutecznego stosowania tzw. klauzuli sumienia pacjenta w przypadku powszechnego obowiązku szczepień w Polsce

KRZYSZTOF ŻARNA
Działalność sądów ad hoc na przykładzie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii

Liczba stron: 278

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788379966097

Oceny
0,0
0
0
0
0
0