Prasa samorządowa jako narzędzie polityki informacyjnej na przykładzie gmin Górnośląsko-Zagłębiowski - Krawczyk Dariusz - książka

Prasa samorządowa jako narzędzie polityki informacyjnej na przykładzie gmin Górnośląsko-Zagłębiowski książka papierowa

Krawczyk Dariusz

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Praca dr. Dariusza Krawczyka, oprócz niewątpliwych walorów naukowych, pozwalających na zdiagnozowanie stanu faktycznego prasy samorządowej na wybranym obszarze, dających również perspektywę dalszych badań (na przykład nad odbiorem komunikowania samorządowego na tym terenie), może być również użyteczna dla praktyków komunikacji lokalnej – jako podręcznik zawierający najważniejszą wiedzę teoretyczną. ale przede wszystkim swego rodzaju poradnik dla wydawców prasy samorządowej.

Z recenzji dr hab. Patrycji Szostok-Nowackiej

Spis treści

Wstęp

1. Komunikowanie lokalne
1.1. Zarys lokalnej komunikacji medialnej
1.2. Czynniki wpływające na funkcjonowanie regionalnego
i lokalnego rynku mediów

2. Samorząd terytorialny. Pojęcia i zakres działalności
2.1. Reaktywacja i reformy samorządu terytorialnego w Polsce
2.2. Autonomia finansowa, samodzielność
i odpowiedzialność samorządu za rozwój lokalny
2.3. Rola i postrzeganie samorządności

3. Komunikowanie publiczne samorządów
3.1. Narzędzia komunikacyjne samorządów
3.2. Wybrane narzędzia komunikacyjne samorządów
3.2.1. Zapewnienie dostępu do informacji publicznej
3.2.2. Sieć internetowa w świadczeniu usług administracji
terenowej
3.2.3. Komunikacja społeczna samorządów
z zastosowaniem mass mediów

4. Uwarunkowania działań komunikacyjnych samorządu
4.1. Strategia informacyjna samorządu
4.2. Prasa samorządowa. Zarys stanu faktycznego
4.3. Kontrowersje wokół wydawania prasy samorządowej
4.4. Propozycje likwidacji prasy samorządowej
4.5. Niejednoznaczne stanowiska organów nadzoru
wobec zasad wydawania prasy samorządowej
4.6. Wydawanie gazet samorządowych w obowiązującym
stanie prawnym

5. Prasa samorządowa w polityce informacyjnej administracji terenowej. Badanie medioznawcze
5.1. Obszar badawczy. Rys historyczny
5.2. Funkcjonowanie rynku prasy samorządowej. Weryfikacja hipotez badawczych na podstawie analizy czasopism ukazujących się na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
5.2.1. Periodyczność
5.2.2. Upowszechnianie reklam
5.2.3. Nakład
5.2.4. Zasięg społeczny
5.2.5. Kompozycja graficzna

6. Postrzeganie prasy samorządowej przez zarządzających samorządem
6.1. Uzasadnienie braku formalnego związku administracji terenowej z gazetą lokalną
6.2. Walory pośredniej formy przygotowywania gazety samorządowej
6.3. Atuty czasopisma wydawanego bezpośrednio przez urząd miejski

7. Propozycja usprawnienia wydawania gazet samorządowych stanowiących element zarządzania polityką informacyjną gminy
7.1. Uniwersalność przyjętych założeń
7.2. Działalność wydawnicza samorządu
7.2.1. Określenie wydawcy
7.3. Wypełnianie funkcji kontrolnej wobec władz samorządowych
7.4. Formuła kolportażu i odpłatności
7.5. Zespół redakcyjny gazety samorządowej
7.6. Zróżnicowanie upowszechnianych materiałów informacyjnych
7.7. Publikowanie treści reklamowych
7.8. Odbiorcy prasy samorządowej
7.9. Relacje wydawcy gazety samorządowej z prasą komercyjną

8. Przewidywany kierunek przekształceń w polityce informacyjnej samorządu

Zakończenie

Aneks

Wybrane przykłady kompozycji graficznej periodyków samorządowych ukazujących się na badanym obszarze

Bibliografia

Indeks osób

Spis wykresów i tabel

Liczba stron: 214

Format (wymiary): 16.0x23.5cm

ISBN: 9788381830355

Wydanie: 1