Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz -  - książka

Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

W komentarzu kompleksowo omówiono prawnokarną problematykę ochrony zdrowia i pozakodeksowych przestępstw przeciwko zdrowiu.
Autorzy dokonali analizy przestępstw stypizowanych w kilkunastu ustawach m.in.:
– o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
– o ochronie zdrowia psychicznego,
– o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
– o wyrobach medycznych,
– o leczeniu niepłodności,
– Prawo farmaceutyczne,
– o kosmetykach,
– o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
– o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
– o produktach biobójczych.
W publikacji przedstawiono tematykę ustawowych znamion przestępstw we wskazanych ustawach (z pominięciem wykroczeń tam występujących). Analiza wykroczeń przeprowadzona została w tych przypadkach, gdy było to konieczne dla zrozumienia istoty współistniejącego przestępstwa. Szczególną uwagę zwrócono również na złożoną problematykę zbiegu przepisów oraz kwestie wymiaru kary.

Liczba stron: 808

Format (wymiary): 15.5x21.1

ISBN: 9788381077187

Wydanie: 1