Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz -  - książka

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Niniejsze opracowanie stanowi już 7. wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji.

Prezentowany komentarz jest dziełem znakomitego grona Autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny.

Wyczerpująco została omówiona problematyka związana z takimi zagadnieniami jak:
egzekucja należności pieniężnych,
egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym,
postępowanie zabezpieczające oraz
odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej.

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające m.in. z :
ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:
właściwości miejscowej organu egzekucyjnego ,
zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, które podlegają egzekucji administracyjnej,
rezygnacji z potrzeby uzyskiwania zgody wierzyciela na zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego,
odrębnej procedury wnoszenia i rozpatrywania podań, do rozpatrzenia których właściwy jest organ państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,
rezygnacji z konieczności uzyskania zgody wierzyciela w sprawach wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego,
rezygnacji z wymogu opatrywania przez wierzyciela tytułu wykonawczego pieczęcią urzędową oraz podpisem, a także dołączania do tytułu wykonawczego dowodu doręczenia upomnienia celem umożliwienia przekazywania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego drogą elektroniczną,
rozliczenia z państwem członkowskim lub państwem trzecim wydatków,
wprowadzenia obowiązku organu egzekucyjnego do informowania zobowiązanego o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego i podejmowania jednocześnie czynności egzekucyjnych.
Zmiana wchodzi w życie 21.11.2013 r. oraz 7.11.2014 r.

ustawy z 25.7.2014 r., która wyłącza spod egzekucji dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
Zmiana weszła w życie 18.9.2014 r.
ustawy z 5.6.2014 r., która dodała art. 128 § 1a, stanowiącym że postanowienie o obowiązku objętym tytułem wykonawczym zostanie w trybie postępowania egzekucyjnego wykonany zastępczo przez inną osobę za zobowiązanego zawiera także wskazanie przybliżonej kwoty kosztów wykonania zastępczego.
Zmiana weszła w życie 12.7.2014 r.

Komentarz kierowany jest w szczególności do adwokatów oraz radców prawnych zajmujących się omawianą tematyką, prokuratorów, sędziów, komorników, notariuszy, a także do wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką.

Liczba stron: 652

Format (wymiary): 16.0x24.0cm

ISBN: 9788325568351

Wydanie: 7

Oceny
0,0
0
0
0
0
0