Polskojęzyczne czasopisma  abstynenckie w latach 1843-1914 - Krasińska Izabela - książka

Polskojęzyczne czasopisma abstynenckie w latach 1843-1914 książka papierowa

Krasińska Izabela

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Na ziemie polskie, będące wówczas pod zaborem pruskim, austriackim i rosyjskim informacje o Rushu i jego inicjatywach dotarły dzięki Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi, który poznał go osobiście podczas swojego pobytu za oceanem. Zwiedził też założony przez Rusha w Filadelfii szpital. Po powrocie do kraju swymi spostrzeżeniami podzielił się z lekarzem i pisarzem Jakubem Szymkiewiczem, autorem Dzieła o pijaństwie (1818) uważanego za pierwszy podręcznik alkohologii w Polsce i wciąż zadziwiającego aktualnością poruszanych problemów. Jedną z pierwszych organizacji o cechach abstynenckich było natomiast powstałe 11 lutego 1817 r. w Wilnie zrzeszenie o charakterze społecznym, literackim, a przede wszystkim moralnym, tzw. Towarzystwo Szubrawców, które obok pijaństwa zwalczało również hazard...

Izabela Krasińska – bibliolog, prasoznawca, historyk. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania naukowe: historia książki i prasy XIX i początków XX w., historia uzależnień, historia społeczna, gospodarcza, kulturalna i oświatowa ziem polskich doby niewoli narodowej.
Autorka i współautorka książek, z których za najważniejszą uważa: Życie kulturalne w miastach i miasteczkach guberni radomskiej w latach (Radom 2015). Teksty swojego autorstwa publikowała w pracach zbiorowych oraz w czasopismach naukowych, m.in.: „Alkoholizm i Narkomania”, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną”, „Forum Bibliotek Medycznych”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Studia Historyczne”, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”.

Liczba stron: 550

Format (wymiary): 16.5x24.0

ISBN: 9788365705457

Wydanie: 1