Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku Tom 4 -  - książka

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku Tom 4 książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Spis treści
Wstęp (August Grabski) / 7
CZĘŚĆ I Pogromy okresu Zagłady
Krzysztof Buchowski, Pogrom w Wilnie 31 października 1939 r. / 25
Katarzyna Person, Pogrom wielkanocny w Warszawie w 1940 r. w perspektywie żydowskich świadków / 45
Jeffrey Kopstein, Pogrom w Szczuczynie 27 czerwca 1941 r. / 59
Sara Bender, Pogrom w Grajewie latem 1941 r. / 73
Krzysztof Persak, Jedwabne i Radziłów - pogromy bliźniacze? / 87
Grzegorz Berendt, Żydzi i ich sąsiedzi na Polesiu w lecie 1941 r / 117
Kai Struve, Pogrom w Borysławiu 3-4 lipca 1941 r. / 137
CZĘŚĆ II Pogromy powojenne
Julian Kwiek, Pogrom antyżydowski w Krakowie 11 sierpnia 1945 r. / 161
Anna Cichopek-Gajraj, Pogromy w Krakowie (Polska) i Topolczanach (Słowacja) w 1945 r. - analiza porównawcza / 183
Bożena Szaynok, Nowe ustalenia badawcze dotyczące pogromu w Kielcach 4 lipca 1946 r / 215

CZĘŚĆ III Społeczeństwo w obliczu powojennej przemocy antysemickiej
August Grabski, Żydzi a „żołnierze wyklęci” / 239
Piotr Kendziorek, Lewica wobec przemocy pogromowej w Polsce po II wojnie światowej - analiza dyskursu prasowego / 257
Romuald Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe wobec pogromu kieleckiego / 281
Romuald Turkowski, Środowiska wiejskie i małomiasteczkowe wobec fali prze­mocy antyżydowskiej w Polsce w latach 1945-1946 / 295
Audrey Kichelewski, Francuska opinia publiczna wobec pogromów Żydów w Pol­sce w latach 1945-1946 / 309
CZĘŚĆ IV Wpływ pogromu kieleckiego na społeczność żydowską
Alina Cała, Działalność Komisji Specjalnej Centralnego Komitetu Żydów w Polsce w latach 1946-1947 / 327
Paweł Wieczorek, „Jeszcze i tu są Żydy” - o antysemityzmie na Dolnym Śląsku po pogromie kieleckim / 345
Andrzej Rykała, Pogrom w Kielcach w 1946 r. a odbudowa skupisk żydowskich w Polsce - ujęcie geograficzne / 381
Andrzej Rykała, Pogrom kielecki a życie gospodarcze Żydów w Polsce w okresie bezpośrednio powojennym / 417
Paweł Wieczorek, Oblicza zbrodni. Pogrom kielecki w świetle polskojęzycznej prasy żydowskiej / 433
Katarzyna Person, Bezpośrednie reakcje Żydów z Polski w obozach DP w Niem­czech na pogrom kielecki / 453
CZĘŚĆ V W poszukiwaniu interpretacji pogromów
Joanna Tokarska-Bakir, Pogrom jako akt kontroli społecznej. Springfield 1908 - Polska 1945-1946 / 467
Łukasz Krzyżanowski, Marcin Zaremba, „Bić ich za nasze dzieci!" Panika moralna i przemoc zbiorowa wobec Żydów w Polsce w latach 1945-1946 / 489
Bożena Szaynok, Polska historiografia po 1989 r. na temat pogromów i powojen­nej przemocy wobec Żydów w latach 1944-1947 / 511
Andrzej Rykała, Anna Wosiak, Geograficzno-historyczne (polityczne) uwarunko­wania genezy i przebiegu wybranych pogromów Żydów na ziemiach polskich od XIX w. do 1946 r. / 527

CZĘŚĆ VI Pamięć o pogromach
Piotr Forecki, Gromy na pogromy. Retoryka wtórnego antysemityzmu w III RP / 575
Michał Majewski, Pogromy na Podlasiu w 1941 r. w świetle wybranych mono­grafii lokalnych wydawanych przy wsparciu władz samorządowych po 1989 r. / 599
István Pál Ádám, Kiedy rabin mówi „nie”. Pogromy po Holokauście na Węgrzech i w Polsce oraz różnice w ich upamiętnianiu / 617
Wykaz skrótów / 647
Summary / 651
Indeks osobowy / 655

Liczba stron: 670

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788365880246

Oceny
0,0
0
0
0
0
0