Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku Tom 3 -  - książka

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku Tom 3 książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Spis treści
Wprowadzenie / 7
Daniel Grinberg (Białystok), Wokół idei pogromów. Definicje, główne szkoły interpretacji, źródła nieporozumień / 15
Mikołaj Winiewski (Warszawa), Model przemocy pogromowej. Analizy przemocy kolektywnej na ziemiach polskich w latach 1805-1946 / 25
François Guesnet (Londyn), Historiografia przemocy antyżydowskiej w dziewiętnastowiecznej Europie Wschodniej / 45
Marcos Silber (Hajfa), Przemoc antyżydowska w okresie 1 wojny światowej i rewolucji (1914-1921). Esej bibliograficzny / 63
Natalia Aleksiun (Nowy Jork), Nihil novi? Historiografia pogromów z lat 1921-1939 / 93
Michael ?. Schulz (Poczdam), Przemoc kolektywna wobec Żydów i nastroje pogromowe w zaborze pruskim w latach 1772/1793-1914 / 111
Gur Alroey (Hajfa), Przemoc seksualna, gwałty i pogromy (1903-1920) / 127
Jekaterina Norkina (Sankt Petersburg), Pogromy Żydów w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku w prasie Imperium Rosyjskiego / 147
Agnieszka Friedrich (Gdańsk), Inteligencja polska wobec pogromu warszawskiego / 167
Stanisław Wiech (Kielce), Policja carska wobec pogromów Żydów w Królestwie Polskim w XIX wieku / 185
Ilona Zaleska (Toruń), Kościół katolicki na ziemiach polskich wobec pogromów Żydów na przełomie XIX i XX wieku / 207
Dariusz Jeziorny (Łódź), Co wiedzieli Brytyjczycy? Relacje o pogromach Żydów w Polsce z lat 1918-1919 nad Tamizą / 229
Michaił Mitsel (Nowy Jork), Pogromy w Polsce przeprowadzone przez regularne oddziały Wojska Polskiego (1918-1919) w świetle materiałów American Jewish Joint Distribution Committee / 257
Przemysław Różański (Gdańsk), Przemoc antyżydowska na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim i w II Rzeczypospolitej oraz jej postrzeganie w Stanach Zjednoczonych Ameryki (1881-1939) / 269
Audrey Kichelewski (Strasburg), Francuska opinia publiczna wobec pogromów Żydów w Polsce międzywojennej / 297
Marzena Szugiero (Warszawa), Żydowska opinia publiczna wobec pogromów w XIX wieku i w międzywojniu / 315
Grzegorz Krzywiec (Warszawa), Narodowa Demokracja wobec pogromów i kolektywnej przemocy antysemickiej do 1918 roku / 335
Waldemar Potkański (Szczecin), Lewica wobec pogromów Żydów na ziemiach polskich w obszarze wpływów rosyjskich na przełomie XIX i XX wieku / 355
Grzegorz Krzywiec (Warszawa), Narodowa Demokracja wobec pogromów i zbiorowej przemocy antyżydowskiej od odzyskania niepodległości do 1939 roku / 375
Michał Trębacz (Warszawa, Łódź), Polska lewica wobec antyżydowskiej przemocy lat 30. XX wieku / 393
Wykaz skrótów / 407
Summary / 409
Indeks osobowy / 413

Liczba stron: 430

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788365880239

Oceny
0,0
0
0
0
0
0