Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych -  - książka

Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Spis treści

ANDRZEJ JANECZEK, MICHAŁ PARCZEWSKI, Wprowadzenie

Część I. Na styku Wschodu i Zachodu

SYLWIA JĘDRZEJEWSKA, Południowo-wschodnia strefa osadnictwa wczesnosłowiańskiego w Polsce. Stan rozpoznania źródeł archeo­logicznych

ADRIAN JUSUPOVIĆ, Żaden książę nie wszedł tak daleko w lacką jak Włodzimierz Wielki. Wydarzenia z końca X wieku i ich recepcja w XIII wieku

MICHAŁ DZIK, Cmentarzyska i migracje. Osadnictwo w północnej części pogranicza polsko-ruskiego w XI-XII wieku w świetle materiałów ze stanowisk sepulkralnych

JERZY GINALSKI, PIOTR N. KOTOWICZ, Gród u „wrót węgierskich" - staroruski Sanok i jego najbliższe zaplecze

ANDRZEJ JANECZEK, Ruś w Koronie: stara nazwa i nowa tożsamość regionalna (po aneksji w połowie XIV wieku)

GRZEGORZ JAWOR, Ius Valachicum jako narzędzie kolonizacji ob­szarów peryferyjnych (na przykładzie pogranicza polsko-ruskiego w XIV-XVI wieku)

TADEUSZ M. TRAJDOS, Życie religijne w archidiecezji halickiej/lwowskiej do końca XV wieku

KRZYSZTOF STOPKA, Katolicyzm ormiański na Wschodzie a kształ­towanie się struktur organizacyjnych Kościoła ormiańskiego w Kró­lestwie Polskim i w Wielkim Księstwie Litewskim (XIV-XV wiek)

ALEKSANDER PAROŃ, Dlaczego powstały „Dzikie Pola"? Trudne sąsiedztwo społeczności koczowniczych i rolniczych na przykładzie południowo-wschodnich kresów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księ­stwa Litewskiego

RENATA TRAWKA, Z badań nad kancelarią arcybiskupów halickich i lwowskich. Formularz dokumentów Jakuba Strepy

Część II. Na pograniczu Słowiańszczyzny i Skandynawii — polskie badania nordystyczne

JAKUB MORAWIEC, Sigvatr ?or?arson - skald między poezją i polityką

ŁUKASZ NEUBAUER, Skomplikowane relacje geopolityczne w dziesiąto- wiecznej Anglii na przykładzie Ascfertha, northumbryjskiego zakładnika wymienionego w anglosaskim poemacie Bitwa pod Maldon

JOANNA SRHOLEC-SKÓRZEWSKA, Więzy rodzinne na podstawie analizy ślubów składanych świętym oraz darowizn ex-voto w islandzkiej tradycji średniowiecznej

RENATA LEŚNIAKIEWICZ-DRZYMAŁA, Legenda Sigurda Fáfnisbani na portalach norweskich kościołów słupowych — interpretatio christiana przed­chrześcijańskiego mitu?

Część III. Materiały sekcji 20 (Sekcja otwarta)

MAŁGORZATA KOŁACZ-CHMIEL, Związki przedmałżeńskie a moral­ność wiejska w Polsce XV wieku

Liczba stron: 418

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788379966943

Oceny
0,0
0
0
0
0
0