Podatkowa grupa kapitałowa -  - książka

Podatkowa grupa kapitałowa książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Podatkowa grupa kapitałowa to instytucja prawa podatkowego, tworzona na podstawie ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). Jest także narzędziem prawno-podatkowym stosowanym w wielu krajach świata, umożliwiającym konsolidację wyników podatkowych kilku odrębnych podatników. Pozwala ona uzyskać znaczące oszczędności podatkowe w zakresie podatku dochodowego oraz ograniczyć zakres ryzyk podatkowych i obowiązków w zakresie cen transferowych. Mimo to Podatkowa grupa kapitałowa to w Polsce wciąż rzadko wykorzystywana w praktyce instytucja.
Publikacja prezentuje analizę aktualnych regulacji podatkowych związanych z działaniem podatkowej grupy kapitałowej. Autorzy przedstawiają i systematyzują najważniejsze orzecznictwo, jak również najważniejsze poglądy doktryny dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów.
Niniejsza praca została podzielona na 9 części:

motywy tworzenia PGK, m.in.:
zakładania PGK;
konsolidacji wyników podatkowych spółek;
ułatwiania przepływów pieniężnych pomiędzy spółkami;
swobody przepływu aktywów pomiędzy spółkami w ramach PGK;
uzyskania efektu odliczenia kosztów finansowania nabycia udziałów jako kosztu podatkowego;
zawiązanie, rejestracja i utrata statusu PGK;
podmiotowość prawno-podatkowa PGK;
ustalanie dochodu i rozliczanie strat w PGK, w tym zagadnienia dotyczące:
zasad ogólnych ustalania dochodu w ramach PGK;
cen transferowych w PGK;
cienkiej kapitalizacji;
straty w PGK;
rozliczania strat podatkowych w PGK;
zasad konsolidacji strat w PGK (jednostkowe i skonsolidowane rachunki podatkowe);
zawieszenia upływu terminu na rozliczenie straty podatkowej na okres trwania PGK;
ograniczeń w rozliczaniu strat podatkowych;
interpretacje podatkowe w PGK;
PGK a VAT;
wpływ wybranych modeli restrukturyzacji na status PGK (m.in.: podział przez wydzielenie, połączenie przez przejęcie, sprzedaż udziałów w spółce będącej członkiem PGK przez spółkę dominującą);
kontrolę podatkową i postępowanie w PGK (m.in.: PGK jako kontrolowany, PGK jako strona postępowania podatkowego, kontrola i postępowanie podatkowe wobec lidera jako płatnika podatku, pełnomocnictwo do kontroli podatkowej i postępowania podatkowego, kontrola i postępowanie podatkowe po rozwiązaniu PGK (wniosek o nadpłatę złożony po rozwiązaniu lub utracie statusu grupy), postulaty de lege ferenda);
odpowiedzialność karnoskarbową w PGK (m.in.: specyfika rozliczeń podatkowych PGK, odpowiedzialność karnoskarbowa za rozliczenia podatkowe podmiotów zbiorowych).

Niniejsza publikacja skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców (w szczególności spółek kapitałowych), do firm i ośrodków doradztwa podatkowego oraz ośrodków prowadzących szkolenia z tej tematyki, a także wszystkich zainteresowanych prezentowanymi zagadnieniami. Opracowanie okaże się również przydatne dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, dyrektorów finansowych, księgowych, a także studentów wydziałów prawa i ekonomii.

Liczba stron: 172

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788325570330

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0