Państwo demokratyczne prawne i socjalne Tom 2 -  - książka

Państwo demokratyczne prawne i socjalne Tom 2 książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

120,00 zł

Opis

Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi z okazji 70 urodzin i 45-lecia działalności naukowo-dydaktycznej.
Tradycje demokracji a historia instytucji ustroju państwa
Wacław Uruszczak Zasady ustrojowe w Konstytucji 3 maja 1791 r.
Izabela Lewandowska-Malec Status posła według Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Danuta Waniek Urząd naczelnika w polskiej tradycji historycznej jako symbol przywództwa państwowego i narodowego
Janusz Fałowski Z działalności Konsulatu Generalnego II RP w Kiszyniowie w latach 20. XX w.
Ryszard Balicki, Artur Ławniczak Instytucjonalne aspekty PRL jako kolejnego wcielenia państwowości polskiej
Marian Kallas Kontrasygnata w polskich projektach konstytucyjnych z lat 1989–1991
Instytucje ustrojowe państw obcych – podstawy konstytucyjne i praktyka funkcjonowania Jo Carby-Hall Th e 1960 Constitution of Cyprus and its Aftermath
Ryszard M. Małajny Pojęcie i zakres władzy Sądu Najwyższego USA
Radosław Grabowski Zróżnicowanie w zakresie promulgacji aktu o zmianie konstytucji w państwach europejskich
Iwona Małajny Instytucja impoundments w amerykańskiej praktyce konstytucyjnej
Jovana Đuričić Legal preconditions for the development of public-private partnership at the local level in Serbia
Andrzej Kulig Uwagi o niektórych wyzwaniach dla funkcji kontrolnej legislatywy w systemach parlamentarnych państw europejskich
Grzegorz Kryszeń Status prawnoustrojowy króla Malezji Państwo prawa i Unia Europejska a prawa człowieka, państwo socjalne Manfred Weiss Genesis und Bedeutung der sozialen Grundrechte in der EU
Witold Misiuda-Rewera Tradycje obywatelstwa. Regiony i mniejszości językowe we Włoszech
Andrzej Marian Świątkowski Dialog społeczny w Unii Europejskiej
Dian Schefold Menschenwürde als soziales Grundrecht?
Herbert Schambeck Die Gebote des Rechtsstaates und die Aufgaben des Sozialstaates – ein Beitrag aus österreichischer Sicht
Marcin Michał Wiszowaty Punkty za pochodzenie, czyli od tytułów szlacheckich do preferencji w przyjmowaniu na wyższe uczelnie. Klauzula szlachecka Konstytucji USA w teorii i praktyce
Andrzej Buczek Realizacja konstytucyjnej zasady równości w odniesieniu do zabezpieczenia społecznego w III RP – refl eksje sceptyczne
Monika Florczak-Wątor O „minimum” wyznaczanym przez istotę prawa do zabezpieczenia społecznego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Agnieszka Gajda Wpływ konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na wykładnię konstytucyjnego zakazu dyskryminacji
Państwo prawa a społeczeństwo obywatelskie Bartłomiej Kucia, Piotr Mikuli Partycypacja obywateli w inżynierii konstytucyjnej: casus Islandii
Ryszard Chruściak Rzeczpospolita Polska jako państwo społecznej gospodarki rynkowej – z prac nad art. 20 Konstytucji RP z 1997 r.
Anna Rytel-Warzocha Bezpośredni udział obywateli w życiu publicznym Bułgarii
Andrzej Bisztyga Konstytucyjna regulacja wolności i praw jednostki w Kazachstanie i jej determinanty
Michał Kobylarz Organy samorządu zawodowego jako podmioty zobowiązane do udzielania informacji publicznej
Monika Giżyńska Przymus wyborczy – panaceum na niską frekwencję?
Demokratyczne państwo a samorząd lokalny i regionalny Elżbieta Adamczyk Samorządny Kraków na drodze do unowocześnienia gospodarki w dobie autonomii galicyjskiej
Andrzej Jaeschke Ze studiów nad historią angielskich instytucji i mechanizmów działania władzy lokalnej
Kazimierz Bandarzewski Samorząd terytorialny we współczesnych konstytucjach Polski i Litwy
Marta Grzybowska Rola i miejsce polskich samorządów terytorialnych w systemie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego
Anna Rębowska Ład przestrzenny a samorządność

Liczba stron: 622

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788375713329

Oceny
0,0
0
0
0
0
0