Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych - Martinek Włodzimierz, Tokarski Zbigniew, Chojnacki Kazimierz - książka

Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych książka papierowa

Martinek Włodzimierz, Tokarski Zbigniew, Chojnacki Kazimierz

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Aktualne ujęcie problemu, zgodne ze wszystkimi wytycznymi do norm PN-EN!

Budowa dróg o utwardzonej nawierzchni asfaltowej powinna być realizowana zgodnie z projektem organizacji robót, aby mogły spełnić stawiane im dziś wysokie wymagania techniczne, ekonomiczne i społeczne. Liniowy charakter robót drogowych wiąże się z ich prowadzeniem na długim odcinku, ze znacznym udziałem robót przygotowawczych oraz robót ziemnych. Często, ze względu na zmienne warunki gruntowe, zwiększa się także zakres planowanych robót, w którym należy uwzględnić skomplikowany transport materiałów, technologię robót oraz zorganizowanie różnych, odpowiednich do tych warunków rodzajów maszyn.

Podręcznik obejmuje całość zagadnień związanych z organizacją budowy drogowych nawierzchni asfaltowych, w tym:

charakterystykę drogi jako dzieła inżynierskiego,
zasady projektowania konstrukcji asfaltowych nawierzchni drogowych,
wiadomości o mechanizacji robót drogowych,
technologię i organizację robót ziemnych,
technologię wykonywania podbudów nawierzchni asfaltowych,
technologie budowy samej nawierzchni,
problemy dotyczące jej utrzymania.

Ostatni rozdział dotyczy kosztorysowania projektów inwestycji i kosztorysowania robót. Książka przeznaczona dla studentów kierunku Budownictwo – specjalności drogowej i studentów kierunku Transport. Jest również przydatna dla inżynierów praktyków, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Liczba stron: 484

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788301168315

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0