Ojcowskie synom przestrogi Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.) -  - książka

Ojcowskie synom przestrogi Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.) książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Spis treści:

Wprowadzenie /7

Uwagi edytorskie /25

Wykaz skrótów /27

Stanisław Kryski - Informacja synom do Włoch (1584) /29

Jakub Ponętowski - Fragmenta z listu do syna (1586) /35

Hieronim Baliński - O wychowaniu chłopca szlacheckiego (1598) /39

Piotr Myszkowski - Instrukcja dla syna (1602) /59

Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zw. Sierotka - Admonitorium (1603) /77

Jan Ostroróg - Listy do synów (1606, 1615) /91

Jan Firlej - Instrukcja dana Jerzemu Amandusowi do prowadzenia synów (1613) /131

Zbigniew Ossoliński - Instrukcja Jerzemu Ossolińskiemu dana od ojca jego na wyjezdnym do Lovanium (1613) /143

Jakub Sobieski - Instrukcja dla brata Jana (1620) /153

Krzysztof Radziwiłł - Wskazówki związane z edukacją syna Janusza w ojczyźnie i w cudzej ziemi (1622-1628) /175

Marcin Szyszkowski - Instrukcja wychowawcza dla książąt Zasławskich (1629) (oprac. Adam Kucharski) /245

Stanisław Lubomirski - Napominania dane synom, Aleksandrowi i Jerzemu, na naukach w cudzych krajach będącym (1632-1634) /259

Jakub Sobieski - Instrukcje synom do Krakowa i Paryża (1640, 1645) /277

Piotr Firlej - Pouczenia dotyczące edukacji syna (ok. 1640) /325

Aleksander Piaseczyński - Instrukcja dla syna wyjeżdżającego za granicę (1642) /329

Jakub Michałowski - Instrukcja dla syna Melchiora udającego się za granicę (1656) /339

Andrzej Maksymilian Fredro - Wskazówki dla synów (1660, 1667) /349

Bogusław Radziwiłł - Informacja panom ekonomom córki mej (1667) /397

Andrzej Maksymilian Fredro - Wskazówki dla Lubomirskich (1674-1675) /417

Franciszek Gaston De Basthune - Informacja dana od pana de Basthune (1677) /431

Andrzej Chryzostom Załuski - Krótkie pouczenie dla brata (1681) /439

Stanisław Jan Jabłonowski - Instrukcja i adytament dla synów na peregrynację do cudzych krajów (1682) (oprac. Anna Markiewicz) /463

Stanisław Jan Jabłonowski - Informacja Stanisławowi Rzewuskiemu jadącemu do cudzych krajów (1682) (oprac. Anna Markiewicz) /491

Jan III Sobieski - Ordynacja spisana w Pilaszkowicach (1685) /503

Anna z Chodorowskich Dolska - Informacja Januszowi i Michałowi Korybutom książętom Wiszniowieckim, synom moim (1695) /515

Anna Franciszka z Gnińskich Zamoyska - Informacja synom moim do cudzych krajów powtórnie jadącym (1699/1700) (oprac. Adam Kucharski) /529

Stanisław Herakliusz Lubomirski - Instrukcja synom moim do cudzych krajów (1699) /543

Anonimowy - O przedsięwzięciu peregrynacji (XVII w.) /553

Indeks osób /559

Wykaz ilustracji /577

Liczba stron: 322

Format (wymiary): 15.9x24.0

ISBN: 9788394763466