Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych -  - książka

Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

99,00 zł

Opis

Książka jest podsumowaniem pracy zespołów badawczych biorących udział w Programie Strategicznym Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Badania procesu odzysku
(z wykorzystaniem procesu kondensacji pary wodnej ze spalin) i zagospodarowania niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych bloków energetycznych węglowych, wpływu odzysku ciepła na procesy odsiarczania spalin oraz korozję wymienników ciepła mają na celu opracowanie technologii podwyższającej sprawność bloków energetycznych.
W kolejnych rozdziałach autorzy przedstawili:
· historię rozwoju bloków energetycznych węglowych od pierwszej elektrowni z 1882 r. do czasów obecnych
· układy alokacji i odzysku ciepła odpadowego ze spalin wylotowych stosowane w węglowych blokach energetycznych polskich i zagranicznych
· proces kondensacji pary wodnej w obecności gazu inertnego oraz bilans cieplny kondensacyjnego wymiennika ciepła
· metodologię obliczeń ekonomicznych rentowności wykorzystania ciepła w bloku referencyjnym o mocy 900 MW oraz w bloku ciepłowniczym o mocy 100 MW
· analizę możliwości wykorzystania ciepła odpadowego odzyskanego ze spalin kotłowych z bloku energetycznego o mocy 900 MW
· wykorzystanie materiałów ze zmianą fazy podczas akumulacji ciepła do zastosowań w energetyce, ciepłownictwie lub budownictwie
· wpływ odzysku ciepła na proces odsiarczania, powstawanie zanieczyszczeń oraz korozję wymienników
· materiały stosowane w mokrej wapiennej instalacji odsiarczania spalin

Przedstawione w monografii wyniki są skierowane do pracowników uczelni wyższych, pracowników branży energetycznej oraz studentów wydziałów energetycznych i inżynierii środowiska.

Liczba stron: 634

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788301181338

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0