Nullum crimen sine lege -  - książka

Nullum crimen sine lege książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Monografia jest wynikiem dyskusji podjętej w ramach II Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów, który odbył się w dniach 10-11 kwietnia 2013 roku w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnicy Zjazdu zgłosili kilkadziesiąt artykułów dotyczących tematu przewodniego konferencji, którą stała się najistotniejsza norma współczesnego prawa karnego – zasada Nullum crimen sine lege.

Zawarte w publikacji referaty traktują regułę Nullum crimen sine lege jako element procesu interpretacji przepisów wszystkich dziedzin prawa oraz wytyczną w wykładni i stanowieniu prawa karnego materialnego i procesowego.

Liczba stron: 420

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788325556402

Wydanie: 1