Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy -  - książka

Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Historyczne uwarunkowania dążenia do własności i ich wpływ na rozwój rynku nieruchomości w Polsce
Statystyczna analiza skutków finansowych wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości
Waloryzacja przestrzeni nadmorskiej z wykorzystaniem narzędzi gisowych
Gospodarka nieruchomościami gminy jako czynnik zakłócający lokalny rynek nieruchomości
Wykorzystanie metod geostatystycznych w analizie zmian układów erozyjno-akumulacyjnych Południowego
Bałtyku
Statystyczne aspekty kontrowersji wobec wyceny nieruchomości metodą korygowania ceny średniej
Analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych determinujących sytuację na rynku nieruchomości mieszkalnych
prawobrzeżnej części Szczecina w latach 1995–2009
Przekrojowo-czasowe analizy liczby osób pracujących w Polsce
Alokacja czasu kobiet w Europie – grupowanie metodą k-średnich
Modele hazardu z nieobserwowalną heterogenicznością w badaniach rynku pracy
Analiza skupień jako narzędzie pozwalające ocenić zróżnicowanie zjawiska wykluczenia społecznego wśród gospodarstw domowych w Polsce
Zastosowanie modeli wektorowo-autoregresyjnych do analizy zatrudnienia w wybranych sekcjach gospodarki
narodowej w województwie śląskim

Liczba stron: 168

Format (wymiary): 17.0x23.5cm

ISBN: 9788372418913

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0