Meritum Prawo rodzinne -  - książka

Meritum Prawo rodzinne książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

W książce w sposób przystępny omówiono wszystkie zagadnienia składające się na sytuację prawną rodziny przedstawiając tematykę prawa rodzinnego i jego powiązania z podstawowymi przepisami proceduralnymi oraz przepisami zawartymi w odrębnych aktach prawnych.

Nie jest to więc komentarz do jednej ustawy, ale swoisty poradnik przybliżający zasady funkcjonowania w praktyce rodziny z punktu widzenia przepisów prawa.

W drugim wydaniu autorzy prezentują:
- zasady egzekwowania alimentów od rodziców przebywających za granicą,
- zasady przyznawania świadczenia "500+", również w kontekście zasiłków rodzinnych przyznawanych za granicą,
- zmiany dotyczące dłużników alimentacyjnych,
- rozszerzone, praktyczne omówienie (z licznymi przykładami) instytucji przysposobienia,
- nowe regulacje dotyczące umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
- zmiany związane z procedurą medycznie wspomaganej prokreacji (w tym m.in. uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, domniemanie pochodzenia dziecka),
- zmiany w zasadach ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego związane z informatyzacją działań administracyjnych, przeniesienia ciężaru gromadzenia części danych - koniecznych do ustalenia prawa do świadczeń alimentacyjnych - na organy administracji,
- nowe, szczegółowe wymogi formalne wniosku o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych,
- nowe definicje "utraty dochodu" i "uzyskania dochodu",
Rozwiązywanie sporów ze stosunków rodzinnoprawnych, w tym m.in.:
- procesowe i nieprocesowe postępowanie w sprawach małżeńskich,
- liczne przykłady spraw rozpoznawanych procesowo,
- spory o przysposobienie,
- sprawy z zakresu opieki,
- spory o wykonywanie kontaktów z dzieckiem,
- postępowanie polubowne,
- postępowanie mediacyjne i arbitrażowe.
Publikacja zawiera wzory dokumentów, schematy działania poszczególnych instytucji czy procedur, a także liczne przykłady, obrazujące "przełożenie" litery prawa na konkretne życiowe sytuacje.
Autorami publikacji są uznani specjaliści z zakresu prawa rodzinnego, praktycy wykonujący zawody prawnicze, a także kuratorzy sądowi, szkoleniowcy.

Liczba stron: 1678

Format (wymiary): 15.0x25.0cm

ISBN: 9788381075343

Wydanie: 2