Mediacje w społeczeństwie otwartym -  - książka

Mediacje w społeczeństwie otwartym książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Mediacje w społeczeństwie otwartym to opracowanie, w którym zawarte zostały analizy i refleksje dotyczące prawnych, socjologicznych, psychologicznych i ekonomicznych aspektów prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych.

Sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy, a także przedstawiciele nauki przedstawiają aktualne uwarunkowania działania tej instytucji w karnym postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym, a także w sferze działania administracji publicznej i władzy ustawodawczej.

Książka adresowana jest zarówno do osób zajmujących się naukowo problematyką mediacji, jak i praktyków. Poszczególne opracowania przedstawiają nie tylko skalę tych problemów, ale zawierają również prognozy, a także wskazówki, które można wykorzystać w praktyce.

W publikacji omówiono m. in.:
- proceduralne bariery prowadzenia mediacji,
- problem charakteru motywacji do kierowania spraw do mediacji,
- problem psychopatii stron - jako przesłanki negatywnej prowadzenia mediacji,
- zjawisko wiktymizacji wtórnej,
- mediację transgraniczną w obrocie gospodarczym zarówno na rynku globalnym, jak i w Unii Europejskiej,
- mediacje elektroniczne (ODR) w wymiarze transgranicznym.

Liczba stron: 372

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788393343157

Oceny
0,0
0
0
0
0
0