Media w transformacji -  - książka

Media w transformacji książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Parafrazując Norberta Wienera, twórcę cybernetyki, można dziś zauważyć, że nie jest już problemem to, że żyjemy w świecie nieustannych przekształceń, ale nawet sama zmiana ulega zmianie. Głównym spriritus movens tej zmiany są media i ich nieustanna transformacja.
Dotyczy ona zarówno contentu, form przekazu, jak i samych narzędzi komunikacji. Stąd, pojawiają się nowe określenia na wciąż zmieniające się technologie komunikacyjne: nowe media, Web 2.0 (albo nawet 3.0), social media, mobile communication. Procesy te dokonują się nie tylko w języku, ale sama komunikacja stała się dynamiczna, emocjonalna i interaktywna. Transformacja komunikacji i mediów implikuje natomiast zmiany w polityce, edukacji, religii, dziennikarstwie, marketingu, relacjach społecznych, rodzinnych i zawodowych. Zmiany te mogą być twórcze lub destrukcyjne; uporządkowane lub chaotyczne; sprzyjające rozwojowi lub blokujące go. Zmianę można też biernie obserwować, można się jej przeciwstawiać, bądź też twórczo ją wykorzystać. Kreatywne podejście do zmiany może prowadzić do wejścia na wyższy poziom życia, formowania nowego porządku, myślenia i działania.
Niniejsza naukowa analiza tych zjawisk i procesów ma na celu nie tylko przyglądanie się zmianom, ale bycie ich kreatorami, aktywne oddziaływanie na nie. W prezentowanej monografii są więc zarówno teksty, którymi inspirujemy do nowych przemyśleń, jak i formułowania odważnych postulatów oraz dzielenia się niestandardowymi rozwiązaniami. Nikt nie chce być bowiem sformatowanym przez media pionkiem w grze i biernym odbiorcą medialnej papki. Dlatego zapraszamy do stania się protagonistami tej transformacji; do bycia mistrzami formacji i interakcji; współtwórcami strumienia nowej świadomości aktywnych uczestników zmian. Mamy bowiem realny wpływ na to, czy transformacja przeniesie nas na wyższy poziom, czy zaginiemy w e-dżungli bezznaczeniowego przekazu oraz cybergąszczu bitów i bajtów.
Redaktorzy

Liczba stron: 418

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788371511325