Opis

Analizując sprawozdanie finansowe, zdajemy sobie sprawę z tego, że odzwierciedla ono skutki transakcji gospodarczych podmiotu. Jednak nie zawsze uwzględniamy, w jakim stopniu może być ono wynikiem stosowanych metod i szacunków przyjętych w rachunkowości, a w szczególności jak metody i szacunki mogą wpływać na wynik finansowy netto. Powstaje zatem pytanie: jak można analizować, mierzyć i oceniać procesy ingerencji zarządów w sprawozdanie finansowe (earnings management)?
Oddajemy w ręce Czytelników opracowanie, które pomoże odpowiedzieć na następujące pytania:
• Jakie cele/strategie mogą przyjmować zarządy w kształtowaniu raportowanego wyniku netto?
• Jakie narzędzia/instrumenty mogą stosować przy opracowaniu sprawozdania, aby te cele osiągnąć, biorąc pod uwagę rozwiązania sfery regulacyjnej rachunkowości finansowej (ustawę, rozporządzenia, standardy)?
• Jak wyśledzić skutki kształtowania wyników?
• W jaki sposób zmierzyć wpływ stosowania regulacji rachunkowości na procesy kształtowania wyników bilansowych i jakość sprawozdań finansowych?
• Czy faktycznie MSR/MSSF zapewniają lepszą jakość sprawozdań finansowych i wykazywanych wyników netto aniżeli Ustawa o rachunkowości?
Książka adresowana jest w pierwszej kolejności do tych, którzy wykorzystują sprawozdania finansowe w celu podejmowania decyzji lub je analizują, a w szczególności: analityków finansowych, inwestorów giełdowych, inwestorów instytucjonalnych, audytorów, członków zarządów spółek i specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów.
Opracowanie będzie również bardzo pomocne studentom studiów magisterskich i doktoranckich z zakresu rachunkowości i finansów.

(…) książka jest dla Polski dziełem nowatorskim, wzorcowym i bardzo potrzebnym. Jest bardzo nowoczesna i przez to otworzy nowy etap badań w zakresie teorii rachunkowości. (…) Jest odpowiednia dla studiów magisterskich, zwłaszcza seminariów o tematyce pomiaru zysku. Jest znakomita dla studiów doktoranckich, nie tylko w zakresie rachunkowości, także finansów i zarządzania. Nieodzowna dla kształcących się na różnego rodzaju audytorów, w szczególności biegłych rewidentów.

Prof. dr hab. Mieczysław Dobija
Katedra Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Autorzy – dr. hab. prof. UE Andrzej Piosik, dr Anna Kuzior, dr Małgorzata Rówińska, dr Marzena Strojek-Filus – są pracownikami Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prof. Piosik jest dziekanem Wydziału Finansów i Ubezpieczeń tej uczelni.

Liczba stron: 226

Format (wymiary): 16.5x23.8cm

ISBN: 9788325553159

Wydanie: 1

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy