Krajobrazy (regiony) historyczno-polityczne -  - książka

Krajobrazy (regiony) historyczno-polityczne książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Różna geneza i inne drogi rozwoju geografii politycznej i historycznej nie wykluczały podejmowania przez obie dyscypliny podobnych zagadnień. Razem sięgały po nie już co najmniej od XVIII w., a więc w okresie poszukiwania przez geografię polityczną swojej tożsamości i aspirowania do uzyskania podmiotowości w ramach geografii. Niektóre z tematów, odnoszące się np. do heraldyki lub toponomastyki, były przez geografów politycznych traktowane incydentalnie i marginalnie. Inne w ramach obu dyscyplin podejmowano systematycznie i niemal od zarania ich rozwoju. Takie podejście prezentowano zwłaszcza w odniesieniu do kwestii podziałów terytorialnych – odzwierciedlających się w funkcjonowaniu państw, regionów, granic – które historycy (w tym geografowie historyczni) określali jako krajobrazy historyczno-polityczne.
Ze względu na ten obopólny namysł geografów historycznych i politycznych nad podziałami terytorialnymi, krajobrazy (regiony) historyczno-polityczne uczyniono tematem trzeciego tomu „Studiów z Geografii Politycznej i Historycznej”. Przedstawiono w nim rozważania polskich i zagranicznych badaczy, podejmujących tytułowy problem w różnych – zależnych od reprezentowanej dziedziny nauki – ujęciach, zarówno teoretycznych, jak i empirycznych.

Liczba stron: 376

Format (wymiary): 17.0x24.5cm

ISBN: 9788379695065

Oceny
0,0
0
0
0
0
0