Konopaccy herbu Odwaga - dzieje pomorskiej rodziny senatorskiej w XV-XVIII wieku - Nowosad Wiesław - książka

Konopaccy herbu Odwaga - dzieje pomorskiej rodziny senatorskiej w XV-XVIII wieku książka papierowa

Nowosad Wiesław

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Monografia Konopackich jest pierwszym tak obszernym opracowaniem dziejów rodu Prus Królewskich. Dotychczasowe publikacje zajmujące się rodzinami pruskimi miały charakter szkicowy lub wybiórczy, przedstawiający wybranych ważniejszych reprezentantów rodów. Niniejsza publikacja opisuje jeden z najważniejszych dla tej prowincji rodów, którego przedstawiciele wywierali przemożny wpływ na dzieje tego regionu przez ponad 200 lat. Jest to jednocześnie przede wszystkim praca źródłowa. Autor sięgnął i wykorzystał źródła archiwalne rozproszone po archiwach i bibliotekach w kraju, jak i poza jego granicami. Kwerenda została uzupełniona licznymi informacjami pozyskanymi z wydanych już drukiem źródeł. Natomiast dotychczasowe publikacje na temat poszczególnych członków rodziny zostały wykorzystane w ograniczonym zakresie. Studia archiwalne wykazały znaczne nieścisłości narosłe przez lata wokół przedstawicieli rodu.

Publikacja wyszła znacznie poza schemat monografii genealogicznych. Obok bowiem tak charakterystycznych dla nich biogramów poszczególnych członków rodu Autor pokusił się również o ogólną charakterystykę rodu, skupiając się na głównych obszarach aktywności: polityce rodzinnej i jej wpływie na działalność publiczną poszczególnych przedstawicieli rodu, majątku i edukacji. Tym ogólnym zagadnieniom została poświęcona cała II część pracy.

Liczba stron: 384

Format (wymiary): 17.0x24.5cm

ISBN: 9788371818578