Komercjalizacja wyników badań naukowych - Beata Więzowska-Czepiel, Agnieszka Kubiak-Cyrul - ebook

Komercjalizacja wyników badań naukowych ebook

Beata Więzowska-Czepiel, Agnieszka Kubiak-Cyrul

0,0
129,00 zł

lub
Opis

Publikacja dotyczy wszystkich prawnych aspektów tytułowego zagadnienia ochrony, obrotu i finansowania, a także powiązania z innymi stronami funkcjonowania uczelni. Zawiłości tego procesu przedstawiono w sposób zrozumiały również dla nieprawnika. Autorzy, mający doświadczenie w kontaktach z inżynierami, tłumaczą, co jest chronione, komu przynależą prawa i jakie należy się wynagrodzenie. Wskazują też konkretne problemy i metody ich rozwiązania.
Czytelnicy odnajdą w opracowaniu omówienie zagadnień odnoszących się m.in. do:
- konstruowania regulaminów ochrony własności intelektualnej,
- relacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
- ryzyka komercjalizacji oraz jej związków z oceną parametryczną.
Książka jest przeznaczona dla pracowników centrów transferu technologii, naukowców i przedsiębiorców akademickich, menedżerów w firmach prowadzących działalność innowacyjną, władz uczelni wyższych oraz prawników stykających się zawodowo z omawianą tematyką.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF


Podobne