Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i Gospodarczy Prawo upadłościowe i naprawcze -  - książka

Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i Gospodarczy Prawo upadłościowe i naprawcze książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

EDYCJA SĄDOWA zawiera:
•KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH USTAWA O ZMIANIE USTAWY – KODEKS CYWILNY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
•USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
•USTAWA – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
•USTAWA O WYDAWANIU MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
•USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOOECI GOSPODARCZEJ
•USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH
•PRAWO WŁASNOOECI PRZEMYSŁOWEJ
•PRAWO UPADŁOOECIOWE I NAPRAWCZE
•KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (WYCIĄG)
•ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2157/2001 Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2001 R. W SPRAWIE STATUTU SPÓŁKI EUROPEJSKIEJ (SE) (2157/2001)
•ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH (EZIG)
•USTAWA O EUROPEJSKIM ZGRUPOWANIU INTERESÓW GOSPODARCZYCH I SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ

Liczba stron: 730

Format (wymiary): 15.0x21.0cm

ISBN: 9788325545611

Wydanie: 16

Oceny
0,0
0
0
0
0
0