Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i Gospodarczy Prawo upadłościowe -  - książka

Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i Gospodarczy Prawo upadłościowe książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

65,00 zł

Opis

Stan prawny: 11 stycznia 2018 r.

Kodeks spółek handlowych

nowy tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577)

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym zawiera zmianę wchodzącą w życie:

1 stycznia 2018 r., zmiana z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089)

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera zmiany wchodzące w życie:

1 stycznia 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2290)
12 lutego 2018 r., ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 107)
23 lutego 2018 r., zmiana z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486)
nowy tekst jednolity z dnia 8 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168)

Prawo upadłościowe zawiera zmiany wchodzące w życie:

30.4.2018 r., zmiana z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) – w podwójnym stanie prawnym
nowy tekst jednolity z dnia 22 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344)

Prawo restrukturyzacyjne zawiera zmiany wchodzące w życie:

lutego 2018 r. i 2 lutego 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 149),
nowy tekst jednolity z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508).

Liczba stron: 804

Format (wymiary): 15.7x21.1

ISBN: 9788381285384

Wydanie: 27