Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz -  - książka

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Komentarz zawiera stan prawny na 20 lutego 2015 r.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.
małżeńskich ustrojów majątkowych,
pokrewieństwa i powinowactwa,
pochodzenia dziecka,
stosunków między rodzicami a dziećmi,
opieki i kurateli,
rozwodu i separacji,
obowiązku alimentacyjnego.

Czwarte wydanie Komentarza szczegółowo omawia wszystkie ostatnie nowelizacje KRO, m.in.:
ustawę z 28.11.2014 r., która wydłuża ważność zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do 6 miesięcy, ponadto nowela dotyczy składanych przed urzędnikiem stanu cywilnego oświadczeń: o wstąpieniu w związek małżeński, o nazwisku dziecka czy o ojcostwie; zmiany wejdą w życie 1.12015 r.;

ustawę z 25.7.2014 r., która związana jest z dużą nowelą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowela ta zmienia katalog rozstrzygnięć, które może wydać sąd opiekuńczy w przypadku, gdy dobro dziecka jest zagrożone - zmiana ta ma na celu jasne wskazanie, że dziecko pozbawione opieki i wychowania przez rodziców może zostać umieszczone tylko i wyłącznie w pieczy zastępczej. Ponadto, w związku ze zmiany podmiotu kierującego dziecko do określonej formy pieczy zastępczej, znowelizowano art. 1121 KRO; zmiana weszła w życie 19.9.2014 r.;

wyroku TK z 26.11.2013 r., w związku z tym wyrokiem art. 71 KRO, dotyczący zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka, utracił moc z dniem 4.12.2013 r.;

Komentarz obejmuje również – poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym – najnowsze orzecznictwo rodzinne Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto, uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w
praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KRO.

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków prawa, w szczególności adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Liczba stron: 912

Format (wymiary): 16.5x25.0cm

ISBN: 9788325572167

Wydanie: 4

Oceny
0,0
0
0
0
0
0