Kaukaz w dokumentach polskiej służby konsularnej z okresu międzywojennego - Furier Andrzej - książka

Kaukaz w dokumentach polskiej służby konsularnej z okresu międzywojennego książka papierowa

Furier Andrzej

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

80,00 zł

Opis

Polskie kontakty z Kaukazem liczą ponad pół tysiąca lat, obejmujących kilka
różniących się długością i intensywnością okresów. Szczególne miejsce zajmują w nich
między wojnami światowymi, które przyniosły Polsce i narodom kaukaskim
odrodzenie państwowości. Bliskie relacje w przeszłości pozwoliły Polakom poznać
najlepiej dwa narody Kaukazu Południowego – Ormian i Gruzinów. Ormianie zajmowali się handlem towarami orientalnymi, które zaspokajały potrzeby zakochanej w sarmackim micie szlachciców. Stworzyli dzięki temu dużą kolonię na ziemiach polskich, co od XVI wieku umożliwiało zintensyfikowanie wzajemnych kontaktów. Już wtedy rozpoczęło się w Polsce mitologizowanie Kaukazu, na którym umieszczano siedziby Sarmatów. W następnych stuleciach, szczególnie w wieku XIX, wzrosło znaczenie relacji polsko-gruzińskich. Dzięki temu na początku wieku XX istniała w Polsce silna tradycja stosunków z Kaukazem, do której odwołali się działacze polityczni walczący o niepodległość.
Ogromne straty demograficzne i terytorialne poniesione przez Ormian w czasie
I wojny światowej spowodowały, że nie mogli oni w pełni wykorzystać wówczas szansy odbudowania własnego państwa. Natomiast Gruzini, najsprawniej po wybuchu
rewolucji rosyjskiej, przejęli kontrolę nad wydarzeniami politycznymi i podjęli trud
zbudowania niepodległego państwa. Zdominowali też scenę polityczną w regionie,
umiejętnie wykorzystując znaczenie Tbilisi, które pełniło w okresie panowania rosyjskiego rolę kaukaskiego centrum. W efekcie to na ich kraju skupiła się uwaga polskich polityków, którzy jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej podjęli starania o ułożenie relacji z Gruzją. Niepowodzenie tych zabiegów było wynikiem uwarunkowań obiektywnych, niezależnych od obu zainteresowanych nim stron.

Ze wstępu

Liczba stron: 285

ISBN: 9788379723010

Wydanie: 1