Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 +CD -  - książka

Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 +CD książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

INSTRUKCJE KSIĘGOWE I PODATKOWE 2015. WZORY DOKUMENTÓW Z WYJAŚNIENIAMI

W ostatnim czasie weszło w życie szereg zmian, wpływających na konieczność odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firmach.

Dotyczy to nie tylko momentu powstania obowiązku podatkowego (który do 1.1.2014 wyznaczała zazwyczaj data wystawienia faktury), lecz także momentu, w którym można odliczyć podatek naliczony.

Należy również pamiętać, że od 1.4.2014 r. pojawiło się sporo zmian w zakresie rozliczeń podatkowych samochodu, np. zmieniła się definicja samochodu osobowego i od 1.4.2014 r. samochód osobowy to pojazd spełniający kryteria, o których mowa w art. 4a pkt 9a PDOPrU – na czele z kryterium odnoszącym się do dopuszczalnej masy całkowitej (3,5 t). Do tej pory obowiązujące kryteria w tym kryterium ładowności (500 kg lub więcej przy co najmniej trzech miejscach siedzących, w połączeniu z homologacją ciężarową) straciło swoje znaczenie. Zmiany te miały swoje konsekwencje także w zakresie VAT (odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów oraz usług i towarów z nimi związanych, w tym paliwa).

Rok 2015 przyniósł kolejne zmiany:

1) Zmieniły się zasady dotyczące możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek udzielanych spółce przez wspólników.

2) Zaktualizowany został limit dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji (z wyłączeniami) dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników.

3) Od 1.1.2015 r. jest też zaktualizowana kwota po przekroczeniu której należy prowadzić księgi rachunkowe.

4) Od 1.1.2015 r. spółkom przestanie się także opłacać regulowanie zobowiązań wobec wspólników w formie rzeczowej (np. z tytułu dywidendy).

5) Od 1.1.2015 r. wprowadzono sankcje karno-skarbowe za naruszenie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie groziło mandatem (jako wykroczenie skarbowe).

6) Od 1.1.2015 r. doprecyzowano przepisy dotyczące cen transferowych i dokumentacji podatkowej z nimi związanej.

7) Od 1.1.2015 r. pojawiła się nowa metoda obliczania nieodpłatnego świadczenia dla pracowników.

W związku z tymi zmianami Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę:

Instrukcje księgowe i podatkowe 2015

Brak znajomości tych zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).

Dzięki książce dowiedzą się Państwo m.in.:

1) Jak przygotować lub zaktualizować politykę rachunkowości jednostki w tym dla mikroprzedsiębiorców

2) Jak powinien wyglądać obieg dokumentów oraz szczegółowe instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego,

3) Jak przeprowadzić szybko i sprawnie inwentaryzację,

4) Jakie procedury księgowe powinny obowiązywać w gospodarce kasowej i magazynowej,

5) Jak prawidłowo zakwalifikować i zaksięgować wartości niematerialne i prawne oraz działalność inwestycyjną i remontową,

6) Jakie procedury powinny być stosowane przy kwalifikacji ponoszonych wydatków firmy za służbowe komórki, laptopy, Internet, za eksploatację samochodów prywatnych pracowników,

7) Co oznacza dla księgowości skorzystanie z pomocy unijnej przy nabyciu środka trwałego nabytego za środki z dotacji (pomoc de minimis),

8) Jak rozliczać księgowo i jakie obowiązki dokumentacyjne należy wypełnić wobec: pracowników etatowych, zleceniobiorców na umowę zlecenie oraz twórców na umowę o dzieło,

9) Jak traktować umowy najmu oraz podobne, zawierane z podmiotami zagranicznymi;

10) Jak postępować w przypadku kapitalizacji odsetek oraz wdrożenia mechanizmu „cash-poolingu”.

Liczba stron: 548

Format (wymiary): 16.5x23.9

ISBN: 9788325575779

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0