Inaczej o inicjatywie - Andrzej Moszczyński - ebook + audiobook

Inaczej o inicjatywie ebook

Andrzej Moszczyński

0,0
14,90 zł

lub
Opis

Konfucjusz powiedział, że nawet podróż tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku. Co jest tym pierwszym krokiem? Inicjatywa. Inicjatywa to decyzja o podjęciu działania, wiara w jego sens i skuteczność. To pierwszy krok do zrobienia czegokolwiek – bez niego nie można zrealizować żadnego planu, osiągnąć żadnego celu ani spełnić żadnego marzenia. Wykazując inicjatywę w jakiejś sprawie, dowodzisz, że Ci na niej zależy. Przejmując inicjatywę, bierzesz sprawy w swoje ręce i sprawiasz, że zaczynają się one toczyć tak, jak Ty byś sobie tego życzył.

Autor niniejszego poradnika zachęca do śmiałego wykonywania tego pierwszego kroku, a także przedstawia pięciopunktowy plan codziennej pracy nad sobą, który pomoże Ci stać się człowiekiem z inicjatywą.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI
PDF

Liczba stron: 43

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Andrzej Moszczyński

Inaczej oinicjatywie

2021

© Andrzej Moszczyński, 2021

Korekta oraz skład iłamanie:Wydawnictwo Onlinewww.wydawnictwo-online.pl

Projekt okładki:Mateusz Rossowiecki

Wydanie I

ISBN 978-83-67017-01-5

Wydawca:

Andrew Moszczynski Institute LLC1521 Concord Pike STE 303Wilmington, DE 19803, USAwww.andrewmoszczynski.com

Licencja na Polskę:Andrew Moszczynski Group sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 47280-309 Gdańskwww.andrewmoszczynskigroup.com

Licencję wyłączną na Polskę ma Andrew Moszczynski Group sp. z o.o. Objęta jest nią cała działalność wydawnicza i szkoleniowa Andrew Moszczynski Institute. Bez pisemnego zezwolenia Andrew Mosz-czynski Group sp. z o.o. zabrania się kopiowania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie tekstów, elementów graficznych, materiałów szkoleniowych oraz autorskich pomysłów sygnowanych znakiem firmowym Andrew Moszczynski Group.

Ukochanej Żonie Marioli

Wstęp

Każdy z nas znajdzie w swoim otoczeniu ludzi, którym nie spełniły się marzenia: nie zostali muzykami, mimo że mieli talent, nie zobaczyli piramid, nie założyli firmy, nie wyjechali w Bieszczady, nie wybudowali domu, choć myśl o tym towarzyszyła im przez całe życie. Gdyby tylko zrobili pierwszy krok w kierunku realizacji swego marzenia!... Gdyby wykazali się INICJATYWĄ!... Gdyby…

Wykazując inicjatywę w jakiejś sprawie, dowodzisz, że Ci na tej sprawie zależy. Przejmując inicjatywę, bierzesz sprawy w swoje ręce i sprawiasz, że zaczynają się one toczyć tak, jak Ty byś sobie tego życzył. Co z tego wynika? Otóż dzięki inicjatywie kierujesz swoim życiem, dajesz sobie szansę na spełnienie marzeń. Jeśli nie podejmiesz inicjatywy, automatycznie pozbawisz się takiej szansy. Dlatego chęć i umiejętność wykazania się inicjatywą są nie tylko uzupełnieniem osobowości – nie tylko bonusem, jak niektórzy mogliby sądzić – ale niezbędnym jej składnikiem, dzięki któremu możemy uruchomić „proces realizacji marzeń”.

Rozdział 1. Czym jest inicjatywa?

Pewien człowiek żył w biedzie. Mało zarabiał, z kilkorgiem dzieci mieszkał w ciasnym, niszczejącym domu bez żadnych wygód. Marzył o tym, żeby w jakiś sposób zdobyć pieniądze. Dzięki nim mógłby wyremontować dom, wykształcić i wyposażyć dzieci, a sobie i żonie zapewnić wygodną przyszłość. Był przekonany, że może się tak stać tylko dzięki wygranej na loterii, więc modlił się o to codziennie. Prośby słane do nieba nie przynosiły rezultatu. Mijał dzień za dniem, tydzień za tygodniem, modlitwy były coraz żarliwsze… i nic. Wreszcie któregoś dnia z nieba rozległ się głos zniecierpliwionego Boga: „Człowieku, daj mi szansę! Kup los!”.

Ten znany dowcip wydaje się nam zabawny, ale jeśli dłużej się nad nim zastanowimy, to dojdziemy do wniosku, że niezwykle często „nie kupujemy losu”, czyli nie robimy nic, by zrealizować swoje plany. Potem mamy pretensje do Boga czy innej siły wyższej, do otaczających nas ludzi lub po prostu do „niesprzyjających okoliczności”.

Ktoś zmoich znajomych opowiedział mi historię omężczyźnie, który przez dwadzieścia lat za każdym razem, gdy słyszał opowieść oczyichś podróżach, mówił: „Ja też bym tak chciał. Pasjonują mnie obce kraje. Chciałbym oglądać inne krajobrazy, poznawać inną kulturę, inaczej myślących iżyjących ludzi. Gdybym mógł, to jeszcze dziś zapakowałbym się do samolotu ipoleciał na drugi koniec świata”.

Wreszcie ktoś go zapytał: „Dlaczego tego nie zrobisz?” Odpowiedział: „Nie mam na to pieniędzy. Nie znam języka. Nie mam paszportu. Nie mam zkim pojechać”. Przez dwa dziesięciolecia nie podjął żadnej próby, żeby zdobyć pieniądze na wyjazd, nauczyć się języka, wyrobić sobie paszport iposzukać towarzyszy podróży.

Czego mu zabrakło? Przecież miał marzenie, które nosił w sobie kilkadziesiąt lat! Mało tego, doskonale wiedział, co trzeba zrobić. Niestety, nic z tego nie wyszło, ponieważ… zabrakło mu INICJATYWY.

Według definicji Władysława Kopalińskiego inicjatywa to pomysł do realizacji, wystąpienie z propozycją, ale też impuls do działania, pomysłowość, przedsiębiorczość, projekt. Według Słownika języka polskiego PWN inicjatywa to propozycja realizacji jakiegoś pomysłu, a często też pierwsze działania mające na celu jego realizację. Inicjatywa to chęć zrobienia czegoś. Zgodnie ze Słownikiem frazeologicznym języka polskiego Stanisława Skorupki pojęcie inicjatywy może łączyć się z określeniami: śmiała i twórcza. Można coś zrobić z czyjejś inicjatywy, mieć lub wykazywać inicjatywę, wystąpić z inicjatywą. Zwróć uwagę na słowa, jakich użyto w tych definicjach: śmiała i twórcza; pomysł, pomysłowość, przedsiębiorczość, impuls do działania.

Młodzi ludzie, pytani o skojarzenia z analizowanym słowem, wskazali, że o inicjatywie możemy mówić, jeśli jest podjęta dobrowolnie, powinna mieć jakiś cel, a inicjator musi sam mocno wierzyć w jej użyteczność i musi być gotowy do włączenia się w jej realizację, najlepiej jeśli tej realizacji będzie przewodził.

Jak widać, pojęciu INICJATYWA towarzyszą wyłącznie pozytywne określenia. I rzeczywiście, używamy go niemal wyłącznie w pozytywnym kontekście. Wyobraźmy sobie takie zdanie: „Trzej mężczyźni z własnej inicjatywy okradli bank”. Nie pasuje. Chyba że wyraz „inicjatywa” został użyty w sensie ironicznym.

Czym zatem jest inicjatywa? Oto pełna definicja tego pojęcia sformułowana na podstawie tego, co do tej pory przedstawiłem:

INICJATYWA to pomysł wraz z chęcią jego zrealizowania tak dużą, że przeistacza się w działanie. Inicjatywa ma wiele cech, które towarzyszą jej nieodłącznie – najważniejsze z nich to: śmiałość i kreatywność, celowość i dobrowolność.

Jako przykład przywołam przypowieść Spencera Johnsona, której bohaterami jest para ludzi, Zastałek i Bojałek, oraz para myszy, Nos i Pędziwiatr. W którymś momencie okazuje się, że kończy im się zasób sera (ser jest tu symbolem dobrostanu, czegoś, co wydaje się stałe i niezmienne). Gdy Nos i Pędziwiatr orientują się, że w miejscu, z którego czerpali ser, teraz go nie ma, wyruszają w drogę, żeby znaleźć nowy, natomiast Zastałek i Bojałek (zwrócimy uwagę na nieprzypadkowe nazwiska) szukają winnych i narzekają. To oczywiście nie zmienia ich sytuacji, nie posuwa ich ani o krok do przodu. Zmiana w ich życiu może nastąpić jedynie wtedy, gdy zaczną postępować inaczej, czyli WYKAŻĄ INICJATYWĘ. To jedyna droga, żeby znaleźć „nowy ser”!

Oautorze

Andrzej Moszczyński od 30 lat aktywnie zajmuje się działalnością biznesową. Jego główną kompetencją jest tworzenie skutecznych strategii dla konkretnych obszarów biznesu.

Wlatach 90. zdobywał doświadczenie wbranży reklamowej – był prezesem izałożycielem dwóch spółek zo.o. Zatrudniał wnich ponad 40 osób. Spółki te były liderami wswoich branżach, głównie wreklamie zewnętrznej – tranzytowej (reklamy na tramwajach, autobusach isamochodach). W2001r. przejęciem pakietów kontrolnych wtych spółkach zainteresowały się dwie firmy: amerykańska spółka giełdowa działająca wponad 30 krajach, skupiająca się na reklamie radiowej ireklamie zewnętrznej oraz największy wEuropie fundusz inwestycyjny. W2003r. Andrzej sprzedał udziały wtych spółkach inwestorom strategicznym.

W latach 2005-2015 był prezesem i założycielem spółki, która zajmowała się kompleksową komercjalizacją liderów rynku deweloperskiego (firma w sumie sprzedała ponad 1000 mieszkań oraz 350 apartamentów hotelowych w systemie condo).

Wlatach 2009-2018 był akcjonariuszem strategicznym oraz przewodniczącym rady nadzorczej fabryki urządzeń okrętowych Expom SA. Spółka ta zasięgiem działania obejmuje cały świat, dostarczając urządzenia (wtym dźwigi iżurawie) dla branży morskiej. W2018r. sprzedał pakiet swoich akcji inwestorowi branżowemu.

W2014r. utworzył wUSA spółkę LLC, która działa wbranży wydawniczej. Wciągu 14 lat (poczynając od 2005r.) napisał wsumie 22 kieszonkowe poradniki zdziedziny rozwoju kompetencji miękkich – obszaru, który ma między innymi znaczenie strategiczne dla budowania wartości niematerialnych iprawnych przedsiębiorstw. Poradniki napisane przez Andrzeja koncentrują się na przekazaniu wiedzy owartościach irozwoju osobowości – czynnikach odpowiedzialnych za prowadzenie dobrego życia, bycie spełnionym iszczęśliwym.

Andrzej zdobywał wiedzę zdziedziny budowania wartości firm oraz tworzenia skutecznych strategii przy udziale następujących instytucji: Ernst & Young, Gallup Institute, PricewaterhauseCoopers (PwC) oraz Harward Business Review. Jego kompetencje można przyrównać do pracy stroiciela instrumentu.

Kiedy miał 7 lat, mama zabrała go do szkoły muzycznej, aby sprawdzić, czy ma talent. Przeszedł test pozytywnie – okazało się, że może rozpocząć edukację muzyczną. Zróżnych powodów to nie nastąpiło. Często jednak wjego książkach czy wykładach można usłyszeć bądź przeczytać przykłady związane ze światem muzyki.

Dlaczego można przyrównać jego kompetencje do pracy stroiciela na przykład fortepianu? Stroiciel udoskonala fortepian, aby jego dźwięk był idealny. Każdy fortepian ma swój określony potencjał mierzony jakością dźwięku – dźwięku, który urzeka iwprowadza ludzi wstan relaksu, amoże nawet pozytywnego ukojenia. Podobnie jak stroiciel Andrzej udoskonala różne procesy – szczególnie te, które dotyczą relacji zinnymi ludźmi. Wierzy, że ludzie posiadają mechanizm psychologiczny, który można symbolicznie przyrównać do mentalnego żyroskopu czy mentalnego noktowizora. Rola Andrzeja polega na naprawieniu bądź wprowadzeniu wruch tych „urządzeń”.

Żyroskop jest urządzeniem, które niezależnie od komplikacji pokazuje określony kierunek. Tego typu urządzenie wykorzystywane jest na statkach iwsamolotach. Andrzej jest przekonany, że rozwijanie koncentracji iwyobraźni prowadzi do włączenia naszego mentalnego żyroskopu. Dzięki temu możemy między innymi znajdować skuteczne rozwiązania skomplikowanych wyzwań.

Noktowizor to wyjątkowe urządzenie, które umożliwia widzenie wciemności. Jest wykorzystywane przez wojsko, służby wywiadowcze czy myśliwych. Życie Andrzeja ukierunkowane jest na badanie tematu źródeł wewnętrznej motywacji – siły skłaniającej do działania, do przejawiania inicjatywy, do podejmowania wyzwań, do wchodzenia wobszary zupełnie nieznane. Andrzej ma przekonanie, że rozwijanie poczucia własnej wartości prowadzi do włączenia naszego mentalnego noktowizora. Bez optymalnego poczucia własnej wartości życie jest ciężarem.

Wswojej pracy Andrzej koncentruje się na procesach podnoszących jakość następujących obszarów: właściwe interpretowanie zdarzeń, wyciąganie wniosków zanalizy porażek oraz sukcesów, formułowanie właściwych pytań, atakże korzystanie zwyobraźni wtaki sposób, aby przewidywać swoją przyszłość, co łączy się bezpośrednio zumiejętnością strategicznego myślenia. Umiejętności te pomagają rozumieć mechanizmy wywierania wpływu przez inne osoby iumożliwiają niepoddawanie się wszechobecnej indoktrynacji. Kiedy mentalny noktowizor działa poprawnie, przekazuje wodpowiednim czasie sygnały ostrzegające, że ktoś posługuje się manipulacją, aby osiągnąć swoje cele.

Andrzej posiada również doświadczenie jako prelegent, co związane jest zjego zaangażowaniem wdziałania społeczne. Wostatnich 30 latach był zapraszany do udziału wróżnych szkoleniach iseminariach, zgromadzeniach czy kongresach – wsumie jako mówca wystąpił ponad 700 razy. Jego przemówienia iwykłady znane są zinspirujących przykładów izachęcających pytań, które mobilizują słuchaczy do działania.

Opinie oksiążce

Małe dziecko przychodzi na świat bez instrukcji obsługi, oczym boleśnie przekonują się kolejne pokolenia młodych rodziców. Ajednak mimo tej pozornej przeszkody ludzkość była ijest wstanie poradzić sobie ztym wyzwaniem. Jak? Młodzi rodzice szybko uczą się – głównie metodą prób ibłędów – jak zaspokajać potrzeby swojego dziecka. Rodzicielstwo to ciekawa mieszanka zaufania do własnej intuicji, pomocy bliskich iodwołania do wiedzy ekspertów. To nie stały zestaw umiejętności, które ujawniają się wchwili narodzin dziecka, lecz raczej proces nabywania nowych umiejętności dostosowanych do potrzeb irozwoju własnych pociech.

Nie inaczej jest wprzypadku rozpoznania swoich talentów iwykorzystania ich wcodziennym życiu. Nie są to zdolności, jakie nabywa się po przeczytaniu jednej książki lub uczestniczeniu wweekendowych warsztatach, lecz raczej droga, na którą się wchodzi świadomie iktórą podąża przez resztę życia. Wybierając się wpodróż, zwykle pakujemy ze sobą przewodnik imapę, dlatego też podczas podróży do własnego wnętrza także warto sięgnąć po jakiś przewodnik. Seria książek autorstwa Andrzeja Moszczyńskiego jest właśnie takim przewodnikiem, zawierającym cenne podpowiedzi oraz techniki odkrywania iwykorzystywania swoich talentów. Autor nie stawia się wpozycji eksperta wiedzącego lepiej, co jest dla nas dobre, lecz raczej doradcy odwołującego się szeroko do filozofii, literatury, współczesnych technik doskonalenia osobowości iwłasnych doświadczeń. Zdecydowanymi mocnymi stronami tej serii są przykłady zżycia ilustrujące prezentowane zagadnienia oraz bogata bibliografia służąca jako punkt do dalszych poszukiwań dla wszystkich zainteresowanych doskonaleniem osobowości. Uważam, że seria ta będzie pomocna dla każdego zainteresowanego świadomym życiem irozwojem osobistym.

Ania Bogacka

Editorial Consultant and Life Coach

* * *

Na rynku książek wybór poradników jest ogromny, ale wśród tego ogromu istnieją jasne punkty, woparciu októre można kierować swoim życiem tak, by osiągnąć spełnienie. Samorealizacja jest osiągana poprzez mądrość iświadomość. To samo sprawia, że książki Andrzeja Moszczyńskiego są tak użyteczne ipodnoszące na duchu. Dzielenie się mądrością wformie przykładów wielu historycznych postaci oświetla drogę wtej kluczowej podróży. Każda zksiążek Andrzeja jest kompletna sama wsobie, jednak wszystkie razem stanowią zestaw narzędzi, przy pomocy których każdy znas może ulepszyć umysł iserce, aby ostatecznie przyjąć proaktywną iwspółczującą postawę wobec życia. Jako osoba, która badała iedytowała wiele tekstów zfilozofii iduchowości, mogę zentuzjazmem polecić tę książkę.

Lawrence E. Payne

Oferta wydawnicza

Andrew Moszczynski Group sp. z o.o.