Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie Tom 2 -  - książka

Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie Tom 2 książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Ziemia łukowska obejmowała tereny położone między Wieprzem i Tyśmienicą na południu a Liwcem i Muchawką na północy. Granicę wschodnią wyznaczała w przybliżeniu linia biegnąca od źródeł Liwca po Tyśmienicę w okolicy Niewęgłosza. Granica zachodnia przebiegała przez tereny puszczańskie". Autorowi dzięki wnikliwej kwerendzie oraz analizie bogatych materiałów źródłowych, udało się uwzględnić w zebranym materiale "jak się wydaje" wszystkie, rdzennie łukowskie rody oraz rodziny, czasowo zamieszkujące Ziemie Łukowską. Dodatkowo niniejsza publikacja uwzględnia szlachtę zubożałą, która dotychczas była pomijana w tego typu opracowaniach. "Herbarz szlachty Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie" został objęty honorowym patronatem przez Institut de Recherches Biographiques w Vaudricourt.

Liczba stron: 460

Format (wymiary): 17.5x24.0cm

ISBN: 9788393335145