Głogów Średniowieczne miasto nad Odrą -  - książka

Głogów Średniowieczne miasto nad Odrą książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka stanowi zbiór artykułów, poświęconych początkom Głogowa.

Spis treści:
Krzysztof Czapla, Zanim powstało miasto
Dariusz Andrzej Czaja, Funkcje grodów warownych w państwie pierwszych Piastów na przykładzie Głogowa
Wiesław Maciuszczak, Od grodu do obronnego miasta. Okres przejściowy na przykładzie Głogowa
Dagmara Adamska „…dla użytku i potrzeby ziemi naszej”. Rozwój przestrzenny lewobrzeżnego Głogowa od połowy XIII do początku XVI wieku w świetle źródeł pisanych
Dominik Nowakowsk ,Elementy obronne średniowiecznego miasta i broń w mieście na przykładzie Głogowa w świetle źródeł pisanych i archeologicznych
Jadwiga Biszkont, Późnośredniowieczne naczynia szklane z Głogowa
Wacław Pogorzelski, Wyroby z kości i rogu w kulturze średniowiecznego Głogowa
Paweł Łachowski, Zaopatrzenie w wodę Głogowa w okresie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych.

Liczba stron: 196

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788363349141