Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce - Furmanek Waldemar, Lenart Jolanta, Piecuch Aleksander - książka

Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce książka papierowa

Furmanek Waldemar, Lenart Jolanta, Piecuch Aleksander

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Spis treści
Wprowadzenie
Waldemar Furmanek
Część pierwsza
EDUKACJA WOBEC PRZEMIAN CYWILIZACYJNYCH
Wprowadzenie
Rozdział 1
Istota współczesnych przemian cywilizacyjnych
1. Pojęcie przemiany
2. Paradygmaty przemian cywilizacyjnych
2.1. Prymat człowieka nad wszystkimi zjawiskami cywilizacji
2.2. Prymat osoby nad rzeczą
2.3. Paradygmat aksjologiczny
2.4. Prymat etyki nad techniką i technologią
2.5. Paradygmat o niezbędnie koniecznej analizie systemowej zjawisk cywilizacji

Rozdział 2
Od rzemiosła do czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0)
1. Idee kolejnych rewolucji przemysłowych
2. Społeczeństwo informacyjne społeczeństwem wiedzy i ludzi twórczych
3. Wyróżnione znaczenie przemysłu włókienniczego i samochodowego
3.1. Paradygmaty produkcji wskaźnikami przemian cywilizacyjnych
3.2. Trzecia rewolucja przemysłowa
3.3. Idee czwartej rewolucji przemysłowej
4. Główne kierunki przemian w czwartej rewolucji przemysłowej
4.1. Wpływ technologii definiujących na wybrane sfery życia człowieka
4.2. Rozwój usług sieciowych
4.3. Zmiany w strukturze zatrudnienia

Rozdział 3
Wyzwania piątej rewolucji przemysłowej
1. Idea piątej rewolucji przemysłowej
1.1. Masowa kastomizacja produktów
1.2. Wielorakość wyników współczesnej pracy człowieka
1.3. Utwory i usługi cyfrowe
1.4. Nowa jakość wyników pracy
2. Zmiany w charakterze pracy
3. Reindustrializacja i dezindustrializacja
3.1. Reindutrializacja
3.2. Dezindustrializacja (odprzemysłowienie)
4. Rynek pracy początku XXI w.

Rozdział 4
Nowy model gospodarki. Wyzwania dla edukacji zawodowej
1. Eksplikacja pojęcia gospodarka oparta na wiedzy
2. Transfer wiedzy i technologii
3. Funkcje wiedzy w nowym modelu gospodarki
3.1. Informacje tworzywem wiedzy
3.2. Wiedza ukryta i wiedza jałowa
4. Od gospodarki replikacyjnej do innowacyjnej
5. Optymalizacja. Od wyników pracy energo- i materiałochłonnych do wyników wiedzochłonnych

Rozdział 5
Innowacje kategorią współczesności
1. Współczesność obiektem badań
2. Innowacja. Eksplikacja pojęcia
2.1. Typologia innowacji
2.2. Podział innowacji według innych wybranych kryteriów
3. Odkrycia naukowe – wynalazki – innowacje
4. Innowacyjność w pracy wskaźnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego
4.1. Innowacyjność – idea polityki gospodarczej krajów Unii Europejskiej
5. Modele działalności innowacyjnej
6. Działania innowacyjne w cywilizacji informacyjnej
6.1. Kluczowe innowacje techniczne
6.2. Giganci innowacji
7. Konsekwencje upowszechniania innowacji dla edukacji zawodowej
7.1. Innowacje pedagogiczne
7.2. Założenia innowacji pedagogicznych
7.3. Rodzaje innowacji pedagogicznych
7.4. Kompetencje kluczowe a metaumiejętności
7.5. Znaczenie rozwoju kompetencji edukacji zawodowej

Rozdział 6
Nowa praca człowieka w cywilizacji informacyjnej
1. Rewolucja w pracy człowieka
1.1. Zmiany w stratyfikacji społeczno-zawodowej
1.2 Nowa praca – zarys problematyki
3. Opis nowej pracy człowieka w cywilizacji informacyjnej
4. Koegzystencja zjawisk cywilizacyjnych a praca w cywilizacji informacyjnej
5. Konsekwencje wszechobecności technologii informacyjnych dla pracy człowieka
6. Charakterystyka nowej pracy zawodowej człowieka
6.1. Nowe tworzywa pracy. Dematerializacja pracy
6.2. Wiedzochłonność wytworów pracy ludzi
6.3. Nowe wyniki nowej pracy człowieka w cywilizacji informacyjnej
6.4. Nowe środowisko pracy człowieka
6.5. Nowe formy organizacji pracy. Dzielenie się pracą
6.6. Nowe formy świadczenia pracy w cywilizacji informacyjnej
7. Komparatystyczna analiza cech pracy człowieka w trzech modelach cywilizacji

Liczba stron: 342

Format (wymiary): 16.0x23.5cm

ISBN: 9788379967025

Oceny
0,0
0
0
0
0
0