Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej między Pisą a Biebrzą - Kowalczyk-Heyman Elżbieta - książka

Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej między Pisą a Biebrzą książka papierowa

Kowalczyk-Heyman Elżbieta

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją badań autorki nad dziejami granicy mazowiecko–krzyżackiej, tym razem między Pisą a źródłami Biebrzy. Jego podstawą są źródła pisane, materialne, toponomastyczne i kartograficzne. Umożliwiły one zweryfikowanie dotychczasowych poglądów na badane zagadnienie i ustalenie, że czynniki kształtujące ten odcinek granicy były bardziej złożone niż to dotąd przyjmowano w literaturze przedmiotu.

Liczba stron: 396

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788371818219