Działalność gospodarcza -  - książka

Działalność gospodarcza książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Praktyczny przewodnik dotyczący form prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniający najnowsze zmiany legislacyjne związane z uchwaleniem pakietu następujących aktów prawnych.

ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk sejmowy numer 2051),
ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk sejmowy numer 2052),
ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk sejmowy numer 2053),
ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy numer 2054),
przepisów wprowadzających ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu Konstytucji biznesu (druk sejmowy numer 2055).

Nasza publikacja pomoże Państwu wybrać najbardziej adekwatną formę działalności gospodarczej z uwzględnieniem zarówno rozmiaru planowanej działalności, jak i obywatelstwa podmiotu, który będzie ją prowadził, a następnie poprowadzi przez czynności związane z założeniem własnej firmy oraz jej rejestracją.

Specjalnie dla Państwa opisaliśmy formalności, których można dokonać, nie wychodząc z biura – posługując się wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź za pośrednictwem platformy ePUAP.

W związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców niniejsza publikacja – poza charakterystyką jego kompetencji – zawiera wzory pism, które mogą Państwu okazać się pomocne w sprawach, w których można się do niego zwrócić.

Liczba stron: 116

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788365986450