Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych -  - książka

Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Niniejsza praktyczna publikacja dotyczy dowodów i postępowania dowodowego w postępowaniu cywilnym.

Książka zawiera w I CZĘŚCI praktyczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego oraz odpowiednio przyporządkowane do każdego z tematów orzecznictwo, które obrazuje funkcjonowanie prawa dowodowego w praktyce; w II CZĘŚĆI Wzory pism procesowych i sądowych związanych z postępowaniem dowodowym.

Publikacja przede wszystkim umożliwia przygotowanie się pełnomocników stron jak i samych stron do skutecznego przeprowadzania wniosków dowodowych tak aby skutecznie poprzeć swoje racje oraz twierdzenia i zakończyć sukcesem dla reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika strony postępowanie cywilne. Z jednej strony pokazuje jak w postępowaniu cywilnym skutecznie zgłaszać wnioski dowodowe, a z drugiej strony jak wykorzystywać przepisy procedury cywilnej aby skutecznie zablokować wnioski dowodowe strony przeciwnej. Prawidłowe postępowanie dowodowe uwarunkowane jest przede wszystkim wszechstronnym wyjaśnieniem wszystkich okoliczności sprawy dotyczących zarówno strony przedmiotowej, jak i podmiotowej. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania dowodowego przyczynia się do trafnego rozstrzygnięcia sprawy, do zaoszczędzania czasu, obniżenia kosztów postępowania, a w razie zaskarżenia orzeczenia – umożliwia sądowi drugiej instancji wydanie rozstrzygnięcia co do istoty sprawy.

Publikacja uwzględnia szczególnie zmiany obowiązujące od 3.5.2012 r. dotyczące także postępowania dowodowego oraz zmiany z 10.5.2014 r. dotyczące treści pisma procesowego, a także najnowsze orzecznictwo dotyczące prezentowanego tematu.

Autorami publikacji są wybitni przedstawiciele zawodów prawniczych: profesorowie prawa, wykładowcy, a także praktycy zajmujący w swojej karierze stanowiska sędziów oraz radcowie prawni.

Prezentowana książka:

radcom i adwokatom dzięki praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych oraz pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym przed sądem cywilnym,
aplikantom adwokackim, radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem

aplikantom sądowym umożliwi przygotowanie się do właściwego wykonywania zawodu,

zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień.

Liczba stron: 1050

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788325565411

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0