Opis

Jako narzędzie kryterium porządkowania derywatów Autorka przyjęła kierunek motywacji słowotwórczej (odczasownikowej lub odrzeczownikowej), wyodrębniając grupę deverbativów i desubstantivów. W obrębie grup materiał został usystematyzowany zgodnie z malejącą produktywnością. Przy opisie deverbativów w części słownikowej określana jest wartość aspektowa derywatów oraz ich związek z podstawą słowotwórcza czasownika. W przypadku desubstantivów ustalenie relacji rzeczownikowej podstawy motywującej do derywatu pozwala wyróżnić nazwy o różnym charakterze (odobiektowe, odrezultatywne, odnarzędziowe, odmateriałowe i odsposobowe). Na wysoką ocenę zasługują wszechstronne, wnikliwe komentarze autorskie dotyczące materiału egzemplifikującego badane typy słowotwórcze. Omawiana jest w nich dystrybucja formantów uzależniona od wygłosu podstawy słowotwórczej, ich specjalizacja semantyczna, aktywność, synonimia, nacechowanie stylistyczne, zjawiska morfonologiczne towarzyszące derywacji badanych rzeczowników. Zarówno w opisie materiału dokumentacyjnego, jak i w wywodach końcowych zwraca na siebie uwagę dążenie Autorki do wnikliwej interpretacji neologizmów jako grupy derywatów najlepiej odzwierciedlającej najnowsze tendencje językowe. Ważnym elementem opisu są również przejrzyste tabele i zestawienia.

Liczba stron: 200

Format (wymiary): 17.0x24.5cm

ISBN: 9788377844144

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy