Dead State - poradnik do gry - Jacek "Ramzes" Winkler - ebook

Dead State - poradnik do gry ebook

Jacek "Ramzes" Winkler

0,0
7,90 zł

Opis

Poradnik do Dead State to kompletny zbiór podpowiedzi oraz wskazówek dotyczących rozgrywki. W grze tej będziesz musiał zmierzyć się z katastrofą, która dotknęła znany nam dotychczas świat a zawarte tu porady, pozwolą ci przez nią przejść. W poradniku zawarte zostały rozdziały poświęcone ogólnym tematom poświęconym rozgrywce i znajdziesz je w pierwszej części tego kompendium. Dalsze tematy poświęcone zostały walce, która w grze jest jednym z głównych podwalin rozgrywki. Znajdziesz w nich między innymi wskazówki, taktyki czy też omówienie uzbrojenia. Obok walki, esencją gry Dead State jest przetrwanie. To ono determinuje w jaki sposób zakończysz rozgrywkę oraz jak sobie będziesz radził w tym świecie. Tematy poświęcone przetrwaniu wytłumaczą ci zasady działania tej mechaniki oraz nauczą jak postępować z wyznaczonymi zadaniami. Kolejnymi rozdziałami niniejszego poradnika są tematy poświęcone schronisku, towarzyszom i pracy, do której możesz ich przydzielać w tej bezpiecznej strefie. Omówione zostały tu najważniejsze kwestie dotyczące ulepszania schroniska, obrony przeciwko wrogom czy samym systemie morale, które jest kluczem do utrzymania pozytywnej atmosfery wewnątrz bezpiecznej strefy. Nie zabrakło tu także wskazówek dotyczących morale, a więc w jaki sposób je zwiększać i jak omijać negatywne skutki. Końcowe rozdziały niniejszego poradnika poświęcone zostały kwestiom technicznym gry z wyszczególnionymi wymaganiami sprzętowymi na komputery osobiste.

Poradnik został przygotowany na wersji 1.0.0.0134 gry.

Poradnik do Dead State zawiera:

 • Opis tworzenia postaci wraz z omówieniem umiejętności bohatera
 • Temat poświęcony sterowaniu
 • Szczegółowy opis walki oraz przeciwników, z którymi będziesz ją przeprowadzał
 • Szczegółowe omówienie esencji gry czyli przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie
 • Omówienie kwestii schronu i aktywności z nim związanych
 • Szczegółowy opis postaci niezależnych spotykanych w grze
 • Tematy poświęcone technicznym aspektom gry oraz wymagania sprzętowe wersji na komputery osobiste

W poradniku do gry Dead State zawarto podsumowanie informacji dotyczących bohatera i jego umiejętności, sojuszników, walki (i przeciwników) oraz schroniska. Opisano również nastroje i morale wraz z mającymi na nie wpływ przedmiotami.

Dead State - poradnik do gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in.

 • Tworzenie postaci (Bohater i umiejętności)
 • Podstawy walki (Walka)
 • Umiejętności (Bohater i umiejętności)
 • Przeciwnicy (Walka)
 • Praca i ulepszenia (Schronisko)
 • Dostępni sojusznicy
 • Sterowanie
 • Wyprawy i zbieranie przedmiotów (Schronisko)
 • Nastrój i morale
 • Dead State - wymagania sprzętowe

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB

Liczba stron: 34
Dead Stateporadnik do gry

autor: Jacek "Ramzes" Winkler

Copyright © wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.gry-online.pl

ISBN: 978-83-8060-157-4

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A.

Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych i handlowych, itp. należą do ich prawowitych właścicieli.

Publikacja przeznaczona jest wyłącznie do użytku prywatnego. Nie może być sprzedawana, odsprzedawana lub udostępniana publicznie osobom trzecim bez pisemnej zgody GRY-OnLine S.A.

Ilustracja na okładce - wykorzystana za zgodą © Shutterstock Images LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Poradnik w wersji WWW znajdziesz na stroniewww.gry-online.pl/S024.asp?ID=1578

[email protected]

Spis treści

Dead State - poradnik do gry

Sterowanie

Bohater i umiejętności

Tworzenie postaci

Umiejętności

Dostępni sojusznicy

Walka

Podstawy walki

Przeciwnicy

Schronisko

Praca i ulepszenia

Wyprawy i zbieranie przedmiotów

Nastrój i morale

Dead State - wymagania sprzętowe

Dead State - poradnik do gry

Poradnik do Dead State to kompletny zbiór podpowiedzi oraz wskazówek dotyczących rozgrywki. W grze tej będziesz musiał zmierzyć się z katastrofą, która dotknęła znany nam dotychczas świat a zawarte tu porady, pozwolą ci przez nią przejść. W poradniku zawarte zostały rozdziały poświęcone ogólnym tematom poświęconym rozgrywce i znajdziesz je w pierwszej części tego kompendium. Dalsze tematy poświęcone zostały walce, która w grze jest jednym z głównych podwalin rozgrywki. Znajdziesz w nich między innymi wskazówki, taktyki czy też omówienie uzbrojenia. Obok walki, esencją gry Dead State jest przetrwanie. To ono determinuje w jaki sposób zakończysz rozgrywkę oraz jak sobie będziesz radził w tym świecie. Tematy poświęcone przetrwaniu wytłumaczą ci zasady działania tej mechaniki oraz nauczą jak postępować z wyznaczonymi zadaniami. Kolejnymi rozdziałami niniejszego poradnika są tematy poświęcone schronisku, towarzyszom i pracy, do której możesz ich przydzielać w tej bezpiecznej strefie. Omówione zostały tu najważniejsze kwestie dotyczące ulepszania schroniska, obrony przeciwko wrogom czy samym systemie morale, które jest kluczem do utrzymania pozytywnej atmosfery wewnątrz bezpiecznej strefy. Nie zabrakło tu także wskazówek dotyczących morale, a więc w jaki sposób je zwiększać i jak omijać negatywne skutki. Końcowe rozdziały niniejszego poradnika poświęcone zostały kwestiom technicznym gry z wyszczególnionymi wymaganiami sprzętowymi na komputery osobiste.

Poradnik został przygotowany na wersji 1.0.0.0134 gry.

Poradnik do Dead State zawiera:

Opis tworzenia postaci wraz z omówieniem umiejętności bohatera

Temat poświęcony sterowaniu

Szczegółowy opis walki oraz przeciwników, z którymi będziesz ją przeprowadzał

Szczegółowe omówienie esencji gry czyli przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie

Omówienie kwestii schronu i aktywności z nim związanych

Szczegółowy opis postaci niezależnych spotykanych w grze

Tematy poświęcone technicznym aspektom gry oraz wymagania sprzętowe wersji na komputery osobiste

Jacek "Ramzes" Winkler (www.gry-online.pl)

Sterowanie

Poruszanie kamerą

Obracanie kamerą

Obracanie kamerą

Menu główne

Szybki zapis

Szybkie wczytanie

Przełączanie między postaciami

(Razem z lewym przyciskiem myszy) Oddzielaj stosy przedmiotów

Ekran postaci

Ekran ekwipunku

Cele

Zakładka schronu

Chodź za mną/Zaczekaj dla drużyny

Bagażnik samochodu

Detektor łupu (włącz/wyłącz)

Komendy dla drużyny

Mapa

Zatrzymanie/ Wznowienie walki, Zakończenie ruchu danej postaci

Atak/ interakcja/ idź / biegnij

Zmiana opcji ataku

Przybliżenie/ oddalenie kamery

Bohater i umiejętności

Tworzenie postaci

Tworzenie postaci w Dead State

Na początku każdej rozgrywki musisz stworzyć własną postać. Pierwszą opcją, która się pojawia jest stworzenie własnego awataru, płci, imienia czy też postury. Po zaakceptowaniu imienia bohatera przychodzi czas na rozdysponowanie punktów umiejętności. Gra oferuje także losowe rozdysponowanie punktów dlatego ważnym elementem jest zaznaczenie właściwiej opcji w oknie.

Dead State oferuje ograniczony wybór umiejętności

Kolejne okno przy tworzeniu postaci będą statystyki. To tutaj będziesz rozkładał je na elementy, które według ciebie pasują najlepiej do tego świata. Po lewej stronie okna znajdziesz punkty statystyk (których na początku masz 14) a po prawej punkty umiejętności (których na początku masz 15). Poniżej prezentuje się lista statystyk:

Strength (Siła)

- Siła twojego bohatera determinuje ile towarów może unieść w trakcie zbierania oraz jak mocno bije w walce wręcz

Agility (Zręczność)