Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. -  - książka

Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń to publikacja, która stanowi próbę zebrania w jednej publikacji najistotniejszych przepisów prawnych, obowiązujących w odniesieniu do wykonywania funkcji biegłego, a także przypadków, w których przepisy dotyczące statusu biegłego mają zastosowanie do innych osób posiadających ponadprzeciętne kwalifikacje, istotne dla prawidłowych rozstrzygnięć w różnych postępowaniach toczących się np. przed organami administracji publicznej.

Postępujący rozwój techniczny i specjalizacja obrotu gospodarczego, a także przemiany cywilizacyjne innych obszarów naszego życia zwiększają znaczenie wiadomości specjalnych niezbędnych do prawidłowego rozstrzygnięcia różnego rodzaju problemów występujących w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przed sądami dyscyplinarnymi.

Komentarz praktyczny obejmuje pierwsze III części opracowania, które dotyczą:

Prawa cywilnego procesowego oraz prawa administracyjnego;
Prawa karnego materialnego i procesowego;
Postępowania z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej.

Omówienie wybranych przez Autorów przepisów prawnych wzbogacono o kompleksową linię orzeczniczą istniejącą w zakresie omawianej problematyki.

Liczba stron: 1032

Format (wymiary): 14.0x20.0cm

ISBN: 9788325590345