Opis

Proces budowlany jest regulowany przepisami prawa administracyjnego – w tym przede wszystkim procedurami określonymi w ustawie Prawo budowlane, natomiast umowy zawierane w ramach inwestycji budowlanej to przede wszystkim dziedzina prawa cywilnego. Niniejsza publikacja omawia zarówno wymogi administracyjno-prawne jak i cywilno-prawne. Jednak szczególny nacisk kładzie na omówienie praw i obowiązków stron umów, rozwiązań zabezpieczających interesy uczestników procesu budowlanego z punktu widzenia prawa cywilnego.

Publikacja, ma na celu pomóc uczestnikom procesu budowlanego w konstruowaniu bezpiecznych umów i ustrzec przed niekorzystnymi zapisami w umowach o roboty budowlane oraz poinformować jakie dozwolone przez prawo instrumenty zabezpieczające umowy budowlane można do nich wprowadzić.

Publikacja omawia przede wszystkim najważniejsze zasady obowiązujące przy sporządzaniu umów o roboty budowlane oraz sankcje grożące za nieprzestrzeganie zapisów, zawiera porady jak ustrzec się przed niewypłacalnością inwestora, wymienia obowiązki stron umowy, przedstawia procedurę odbiorów technicznych robót budowlanych.--------------------------------------------------------------------------------


Publikacja przedstawia takie zagadnienia jak:

wytyczne dotyczące tworzenia umów o roboty budowlane,
prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestora, projektanta, inspektora nadzoru budowlanego, kierownika budowy),
określanie wynagrodzenia za roboty budowlane,
prawa autorskie w budownictwie
dozwolone przez prawo instrumenty uzyskania należytego wykonania umowy przez kontrahenta orasz wiele innych zagadnień.


--------------------------------------------------------------------------------


Istotną zaletą tego opracowania jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie ujęte w publikacji 49 wzorów umów i klauzul do umów oraz innych dokumentów w postaci gotowych do pracy plików Word oraz 53 akty prawne związane z tematyką publikacji.

Liczba stron: 580

Format (wymiary): 16.5x23.8cm

ISBN: 9788325552862

Wydanie: 1

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy