Administracja publiczna Ustrój administracji samorządowej Tom 3 -  - książka

Administracja publiczna Ustrój administracji samorządowej Tom 3 książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Prezentowana publikacja jest częścią trzytomowego opracowania przedstawiającego ustrój administracji publicznej:

Tom 1. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej

Tom 2. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej

Tom 3. Administracja publiczna. Ustrój administracji samorządowej

Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów ustaw regulujących ustrój administracji samorządowej, przedstawia podstawowe instytucje i rozwiązania prawne w zakresie ustroju administracji samorządowej oraz organizację prawną administracji samorządowej.

Instytucje i organy zostały zaprezentowane poprzez omówienie wszystkich artykułów ustaw, które regulują ustrój tych instytucji w sposób kompleksowy, np. rada powiatu omówiona jest w oparciu o wybrane artykuły ustawy o samorządzie powiatowym.

W tomie III (biorąc pod uwagę powyższy schemat) dotyczącym administracji państwowej samorządowej szczegółowo omówiono takie zagadnienia jak:

prawo wyborcze do jednostek samorządu terytorialnego,
specyfika wyborów do jednostek samorządu terytorialnego,
ewolucja systemu wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w latach 1990–2010,
ogólne przepisy wyborcze mające zastosowanie do wyborów do organów samorządu terytorialnego w świetle Kodeksu wyborczego z 5.1.2011 r.,
system wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w świetle Kodeksu wyborczego z 5.1.2011 r.,
jednostki pomocnicze w gminie,
samorząd powiatu, w tym rada powiatu, zarząd powiatu, starosta oraz organy miasta na prawach powiatu,
samorząd województwa,
samorządowe kolegium odwoławcze.
Dzięki komentarzowi zawartemu w tomie III Czytelnik może poznać i zrozumieć:

istotę i rolę samorządu terytorialnego w Polsce, jego miejsca w systemie zdecentralizowanej administracji i udziału w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
podstawy prawne funkcjonowania administracji samorządowej w Polsce,
sposób realizacji przez organy administracji samorządowej przyznanych im zadań i kompetencji,
tryb wyborów do poszczególnych organów administracji samorządowej,
zasady odpowiedzialności dotyczące organów administracji samorządowej.

Liczba stron: 670

Format (wymiary): 12.5x19.5cm

ISBN: 9788325535551

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0