Grzegorz Kaliciak

Oficer Wojska Polskiego, aktualnie w stopniu pułkownika, weteran wielu misji zagranicznych, w tym w Iraku i Afganistanie. Za swoją służbę wielokrotnie odznaczany: m.in. Gwiazdą Iraku i Afganistanu, Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego, Krzyżem Zasługi za Dzielność. Na swoim koncie ma również Grzegorz Kaliciak książki o tematyce wojskowej, opowiadające o operacjach, w których uczestniczył jako żołnierz.

Grzegorz Kaliciak urodził się w 1973 r. w Prudniku i tam też dorastał. Wychowywała go matka i babcia. Jest absolwentem Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Po maturze wstąpił do Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, którą ukończył w 1997 r. Studiował politologię oraz zarządzanie kryzysowe. Karierę w armii zaczynał od służby jako dowódca plutonu, a po rychłym awansie do rangi kapitana jako dowódca kompanii w 4 Batalionie Rozpoznawczym w Wędrzynie w składzie 4 Dywizji Zmechanizowanej. W 2001 r. został przeniesiony do 1 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej w składzie 17 Brygady Zmechanizowanej, gdzie dosłużył się stanowiska szefa sztabu batalionu, zastępcy dowódcy oraz stopnia majora. Kierował Batalionem Dowodzenia Strzelców Wielkopolskich im. por. Jana Rzepy, a w 2016 r., już jako podpułkownik, został szefem sztabu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Po kolejnym awansie, na pułkownika, objął dowództwo 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, a jesienią 2019 r. nowo powstałej 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Grzegorz Kaliciak na zagranicznych misjach

Na długo zanim w 2015 r. ukazała się jego pierwsza książka, Grzegorz Kaliciak zdobywał bojowe doświadczenie w kolejnych misjach zagranicznych. Kilkukrotnie; w 2004, 2006, 2007 (jako szef TOC, Taktycznego Centrum Dowodzenia) służył w Iraku. Podczas swojej pierwszej zmiany wsławił się razem ze swoimi podwładnymi operacją obrony ratusza w Karbali. Brał również udział w misji w Afganistanie w 2010 i 2011 r. jako zastępca dowódcy Zgrupowania Bojowego BRAVO. Pierwsze 2 książki Grzegorz Kaliciak poświęcił swoim irackim oraz afgańskim doświadczeniom.

Grzegorz Kaliciak i Karbala

Pierwsza książka, której autorem był Grzegorz Kaliciak, Karbala. Raport z obrony City Hall, ukazała się w 2015 r., ponad dekadę po opisywanych w niej wydarzeniach. Publikacja skoncentrowana jest wokół (dowodzonej przez autora) bohaterskiej operacji obrony zaatakowanego przez irackich rebeliantów ratusza w Karbali. Starcie to, w którym żaden z polskich ani bułgarskich żołnierzy nie stracił życia było ogromnym osiągnięciem i bywa nazywane pierwszą polską bitwą po II wojnie światowej. Również w 2015 r. jako konsultant i statysta Kaliciak pracował przy filmie fabularnym Karbala, opowiadającym o tej chlubnej karcie w najnowszej historii polskich sił zbrojnych.

Grzegorz Kaliciak i Afganistan

W następnym roku w ręce czytelników oddał Grzegorz Kaliciak Afganistan. Odpowiedzieć ogniem, publikację odsłaniającą kulisy misji żołnierzy z Międzyrzecza i Wędrzyna w Afganistanie w 2011 r., podczas której autor pełnił funkcję dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Z książki można się wiele dowiedzieć nie tylko na temat historii i współczesności konfliktu w Afganistanie, ale i realiów funkcjonowania polskiej armii. Na jej stronach Afganistanu Kaliciak oddaje również głos swoim kolegom i tworzy przestrzeń na ich doświadczenia, pokazując ich różnorodność.

Grzegorz Kaliciak i Bałkany

Trzecią książkę swojego autorstwa pt. Bałkany. Raport z misji Grzegorz Kaliciak wydał w 2019 r. Przedstawia ona historię obecności polskich żołnierzy na Bałkanach, której początek dała misja stabilizacyjna po wojnie w byłej Jugosławii w latach 90-tych. W charakterystycznym dla siebie, zwięzłym stylu (chciałoby się rzec: krótkich żołnierskich słowach) omawia, w jaki sposób na przestrzeni lat zmieniały się nie tylko Bałkany, ale i polskie siły zbrojne: od wielkiego kryzysu lat 90-tych, poprzez modernizacje po przyjęciu do NATO i stan współczesny. To bez wątpienia fascynująca lektura dla wszystkich zainteresowanych tematem.

Grzegorz Kaliciak Bez taryfy ulgowej

Pod koniec września 2020 r. swoją premierę miała nowa książka pułkownika pt. Bez taryfy ulgowej. Kobiety w wojsku. Grzegorz Kaliciak oddaje w niej głos kobietom służącym w armii III RP. Aż jedenaście kobiet różnych specjalności i pracujących w różnych strukturach wojska opowiada o swojej karierze, codzienności wśród kolegów i specyfice zawodu. Autor stanowczo walczy ze stereotypem wojska jako typowo męskiej instytucji, w której kobieta może co najwyżej wykonywać prace administracyjne i biurowe.